AJANKOHTAISTA

Todella monipuolinen ja mielenkiintoinen  lean-syksy on päässyt täyteen vauhtiin!

Seuraa sivustoa, tapahtumat täyttyvät hyvää tahtia.


TULEVIA TAPAHTUMIA


 22.9. | pe | klo 16-17 | It’s The Start That Stops us: Your Improvement Infrastructure | free webinar

Why is getting improvement going and growing so tricky? Why do we so often bail in the early stages—long before we have had time to fail? Why is it that the start stops us? If you already know the answer, another improvement initiative will strengthen you. But newcomers may take a nosedive. Understanding WHAT to do is only half the battle. The other half is HOW—how to do the WHAT and then doing it. Join Gwendolyn Galsworth as she shares insights about just that … a taste of her October 4 workshop in Helsinki.


26.9. • 3.10 • 10.10. • 17.10. • 24.10. | tiistai | Lean Strategy for Construction | A Lean Global Network workshop
The Workshop will be online, with 5 Weekly modules of 3hours each, starting on Sep 26th. The workshop is in English and has a very dynamic format, with concepts, group discussion and important international company cases each module. This workshop aims to give a strategic point of view, going further than existing courses, focused just on tools.


4.10. | ke |Workshop | Visual Management/ Visual Workplace: You Can’t Get to Excellence without It | A whole day workshop
Dr. Gwendolyn Galsworth

Unleash the Power of Visuality: Achieving Excellence Through Visual Workplace and Management
Join us on October 4 for an inspiring workshop with Dr. Gwendolyn Galsworth, a renowned visual expert. Discover the core visual workplace principles she developed over 30 years of hands-on client deployments. Learn how visuality increases productivity by 15% to 30% and builds a culturally-aligned workforce of visual thinkers. Explore over 200 visual devices from companies worldwide. Understand the vital difference between the visual workplace and visual management. Embrace the unifying power of visuality in a diverse, multi-lingual, multi-cultural, multi-shift enterprise. Don’t miss this transformative event that will energize your workforce and drive your company’s journey to excellence.


Dr. Kodo Yokosawa

Unlock the Secret to Success: Kaizen and the Impact of Anxiety
Join us on Oct. 4th, 2023, for an inspiring half-day workshop led by Kodo Yokozawa, Associate Professor at Yokohama National University. Discover the transformative power of Kaizen, the renowned continuous improvement process adopted by top organizations like Toyota, and its significance in achieving organizational excellence.

In this interactive session, we’ll explore how personal anxiety plays a pivotal role in driving Kaizen performance. Drawing from cutting-edge research and real-life cases of Japanese corporations, including Toyota, you’ll learn how they skillfully manage employee anxiety to foster a culture of continuous improvement and innovation.

Key Points:

  • Understanding Kaizen: Gain deep insights into its core principles and impact on organizational excellence.
  • The Role of Anxiety: Challenge conventional notions and explore the intriguing link between anxiety and Kaizen success.
  • Navigating Cultural Differences: Discover how cultural contexts shape Kaizen performance outside Japan.
  • Japanese Workforce Insights: Extract valuable lessons from real-life Japanese corporation cases to inspire your own growth.
  • Engaging Experience: Participate in dynamic discussions and activities, fostering idea exchange with fellow participants.

Kodo Yokozawa’s expertise in conducting similar workshops globally ensures an enriching experience. Don’t miss this opportunity to unravel the secret to success and elevate your continuous improvement journey.


5.10. | to | Lean Management 23 (syysseminaari) | JO YLI 100 ILMOITTAUTUNUTTA!

Christoph Roser | Industry 4.0 and ChatGPT
Kodo Yokozawa | Anxiety that drives Kaizen – can Kaizen be transferred to a non-japanese context?
Gwendolyn Galsworth | The Power of Visuality in Turbulent Times
Thomas Sabel  Orbit One | Lean journey of Swedish Lean prize winner
Aleksi Leinonen  MTV Oy | Kaizen-evoluutio
Juha Leppänen  Swisspearl tuotanto Suomi Oy | Lean Leadership a MD/Country Manager perspective
Salum Abdul-Rahman  Reaktor | Lean & Agile johtamisen näkökulmasta
Johan Hjerp  Etra Oy | Jatkuvan parantamisen kulttuurin luominen Etran Logistiikkakeskuksessa
Case Beneq
Case Danfoss
Case Kone


Dr. Prof. Christoph Roser

Unlock the Power of Pull Production: Join Our Half-Day Workshop
Join us for an inspirational half-day workshop, ”Deep Dive in Pull Production,” led by renowned Lean expert Professor Dr. Christoph Roser. With vast experience in Lean manufacturing and operations management, including 5 years at Toyota in Japan, Christoph is a prominent figure in the field.

Discover the secrets of Pull Production, as Christoph shares his invaluable insights and expertise. He is widely recognized for his contributions through research, writing, and teaching on Lean principles and practices. His website, ”All About Lean,” stands as a comprehensive online resource for Lean manufacturing, offering valuable information on principles, tools, case studies, and implementation strategies.

If you’re a Lean or quality specialist seeking to deepen your understanding of Pull Production, don’t miss this opportunity to learn from one of the industry’s leading minds.


13.11. | ma | klo 15-16 | Jäsenten online-teemasessio |Aihe ”Arjen työn sujuvuuden ja sen johtamisen kehittäminen” | Veloitukseton tapahtuma

Alustajana Nina Lappalainen, Proinno


16.11. | to | klo 10-16 | Tekoälyn /ChatGPT:n hyödyntäminen Lean-kehittämisessä 

Scandic Park, Helsinki
Pääkouluttaja Antti Merilehto
Antti Merilehto on yrittäjä, tietokirjailija ja tekoälyn asiantuntija. Hän on kirjoittanut kirjan ”Tekoäly – matkaopas johtajalle” ja on tunnettu teknologia-alan visionäärinä. Merilehto on myös kysytty kouluttaja, joka esiintyy sujuvasti suomen ja englannin kielellä. Hän on erikoistunut digitaalisen ekosysteemin hyödyntämiseen ja kehittämiseen, ja korostaa datan hyödyntämisen merkitystä yritysten menestykselle.
Antti Merilehto näkee tekoälytyökalujen merkityksen liiketoiminnassa suurena, mutta samalla hän painottaa vastuullisuutta ja ihmisten roolia tekoälyn hyödyntämisessä. Vihdoinkin saimme hänet jakamaan asiantuntijuuttaan myös Lean-yhdistyksen tapahtumaamme aiheena kuinka tekoäly on hyödynnettävissä Leanin kehittämisessä!

Tämä on tilaisuus, jota et halua jättää väliin. Liity mukaamme oppimaan, verkostoitumaan ja kasvattamaan osaamistasi Lean-kehittämisessä tekoälyn avulla. Ole nopea, sillä paikkoja on rajoitetusti.
Tervetuloa muuttamaan Lean-pelisi sääntöjä!
Tämä tilaisuus on suunniteltu erityisesti Lean-ammattilaisille kaikilta toimialoilta, se antaa käytännön ymmärryksen ja käytännön työkaluja Leanin optimointiin tekoälyn avulla.Tapahtumassa sukellamme tekoälyn maailmaan ja opimme yhteisen kielen sen kanssa. Saamme käsityksen siitä, miten ChatGPT toimii ja miksi se on niin voimakas työkalu Lean-kehittämisessä. Lisäksi pureudumme Leanin sovelluksiin yhdessä generatiivisen tekoälyn kanssa. Saat käytännön oivalluksia, jotka ovat olennaisia juuri omalle toimialallesi ja organisaatiollesi.

Tapahtuman agenda:
• Mitä on tekoäly – yhteinen kieli
• Miten ChatGPT toimii ja mihin sitä kannattaa käyttää – työkalu tutuksi
• Leanin sovellukset + generatiivinen AI – omalle erikoisalueelle

Viimeinen osio on työpajatyyppinen. Aamupäivään voi osallistua myös erikseen, työpajaosallistujien tulee osallistua koko tapahtumaan.


28.–30.11. | ti–to | Lean Practitioner Program | Lean-yhdistyksen koulutuksellinen lippulaiva.

Tämän Lean Practitioner Program -valmennusohjelman aloitusjakso on 28.-30.11. Valmennuksessa pääset käymään Leanin kokonaisvaltaisesti läpi ja käytännöllisen A3 ongelmanratkaisuprojektin kautta uusi, syvempi Lean-osaaminen juurtuu käytännön tekemiseksi. Valmennusohjelman pääkouluttajana toimii Vesa Haapavaara Lean Lead S-Pankki/ kouluttaja Suomen Lean-yhdistys. Toisena kouluttajana on Juha Leppänen toimitusjohtaja Swisspearl Tuotanto Suomi Oy. Valmennusohjelmaan otetaan maksimissan 12 osallistujaa. Nyt enää 1 paikka vapaana!
Investointi koulutukseen on 5 990€ + alv 24%.
Aikataulu:
Jakso 1: 28.-30.11.2023

Jakso 2: 30.1-1.2.2024

Jakso 3: 12.-14.3.2024

Jakso 4: 16.-18.4.2024

Tentti: 25.4.2024


Yhdistyksen kesäpäivä

Perinteistä kesäpäivää vietettiin vajaan kolmenkymmenen henkilön voimin ensin yritysvierailulla Nordea Henkivakuutukseen, jossa kuulimme Timo Frankin erinomaisen esityksen heidän Lean-matkastaan. Esitys herätti kovasti kysymyksiä ja kommentteja. Osallistujat pitivät erityisesti johdon sitoutumisesta ja priorisoinnista. Iltaa vietimme Rastilan Kartanolla Café Monamin tiloissa. Ryhmätöissä käsittelimme uusia tapoja kasvattaa Lean Management -seminaari vanhoihin, pandemiaa edeltäviin, mittoihin. Monia ideoista olemme jo ottaneet käyttöön. Keskustelimme myös viestinnän parantamisesta, sekä pidempään jäseninä olleiden että uusien jäsenten aktivoinnista ja innostamisesta.


Benchmarking-vierailu Orionilla

Maanantaina 4.9. pääsimme tutustumaan Orionin Lean-kehittämiseen Benchmarking-vierailulla Espooseen. Tutustuimme myös käytännössä sekä tabletti- että inhalaattorituotantoon ja keskustelimme ajatuksista edelleen vahvistaa Lean-kulttuuria ja reflektoimme näkemäämme tehdaskierroksella. Vierailu oli antoisa sekä meille osallistujille että Orionilaisille.
Suurkiitos vielä Veera Kotirannalle, Ville Mäkelälle ja Erik Isohookanalle, jotka olivat päävastuussa järjestelyistä.


Suomalaisen lean-ajattelun sanansaattaja

Menestyvät yritykset ja organisaatiot erottuvat joukosta – usein ketteryydellään löytää uudenlaisia ratkaisuja toiminnan kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan luomisessa. Kyky ratkaista ongelmia on taitoa ja rohkeutta tunnistaa tärkeimmät kehitystä haittaavat kohdat sekä löytää ja toteuttaa uusia ratkaisuja ripeästi. Ongelmanratkaisu ei ole salatiedettä.

Lean-filosofia on ajattelutapa, jossa organisaatioiden ja henkilöstön ongelmaratkaisutaitojen järjestelmällinen kehittäminen on kaiken keskiössä. Se tarkoittaa työyhteisön toimintamallien perusteellista ja avointa arviointia sekä niiden jatkuvaa parantamista. Tärkeintä ei ole vauhti, vaan päättäväinen, jatkuva liike kohti tavoitteita.

Toiminnan kehittäminen on pitkäjänteistä, kaikkien osapuolten välistä kunnioittavaa ja arvostavaa yhteistyötä. Tarvitaan sekä halua kuunnella että tilaa esittää omia ajatuksia. Lean-filosofian kulmakiviin kuuluu myös uskallus ajatella omaa mukavuusaluetta avarammin. Organisaatiot eivät kuitenkaan muutu yhdessä yössä, liiallinen kiire tuhoaa hyvätkin aikeet.

Suomen Lean-yhdistys ry haluaa toiminnallaan mahdollistaa suomalaisten yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisen kohti maailman kärkeä. Lean-filosofia ja lean-periaatteet ovat yleispäteviä. Niitä voi soveltaa organisaation kaikkiin prosesseihin toimialasta riippumatta.

Tervetuloa mukaan kehittämään suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistä kilpailukykyä!


twitterlogo


Seuraa meitä Twitterissä!