planmega2

Lean-työpaja Planmecalla Helsingissä 3.11.2016 |

 

Planmecan röntgendivisoonan toiminnassa lean on jo usean vuoden ajan ollut käytössä. Tulokset ja kokemukset ovat ollet hyviä, ja nyt Planmeca haluaa ottaa leanin entistä laajenmaan käyttöön. Planmeca tunnetaan erityisesti korkealuokkaisiesta hammashoitoteknologiastaan ympäri maailmaa.

Suomen Lean-yhdistys järjestämässä lean-työpajassa 3.11.2016 Herttoniemessä keskityttiin päivittäisjohtamiseeen sekä leanin käytttöön HR-toiminnoissa.

”Lean-yhdistyksen kautta saimme Planmecalle 20 asiantuntijaa coachaamaan meitä. Tulokset olivat erittäin positiivisia”, toteaa Planmecan laatujohtaja Kai Mäenpää.

Päivä painottui seuraaviin viiteen aiheeseen:

  • Päivittäisjohtamisen standardointi röntgenlaitetuotannossa
  • Päivittäisjohtaminen vientihuolinta -organisaatiossa
  • Päivittäisjohtaminen koneistamo-maalaamossa
  • Päivittäisjohtaminen varastotyöympäristössä
  • Työsuhteen päättämisen prosessin virtaviivaistaminen

Uusia toimintamalleja luotiin Vientihuolinta –organisaatiossa, varastossa ja HR:ssä, loput keskittyivät nykyisen toimintakulttuurin jatkokehittämiseen. Röntgenlaitetuotannon esimies ja työnjohtaja Kristina Juuso piti työpajan tuloksia hyvänä.

”Oli hienoa nähdä, miten paljon eri ryhmissä oli saatu aikaan ja kuinka innostuneita ryhmänvetäjät olivat tuloksista. Toivottavasti sama pöhinä jatkuu ja maltetaan jatkossakin ottaa arkisesta uurastuksesta aikaa asioiden kehittämiselle. Yleensä alku on vaikeinta, mutta työn tuloksena oma työ helpottuu ja kehittämiselle vapautuu lisää aikaa”, hän kertoo.

Vientihuolinnan työryhmässä oli toimituspäällikkö Marita Seppälän mukaan todella innostava ja energisoiva kehittämispäivä.

”Vierailijat olivat aktiivisia kehittäjiä ja toivat ennakkoluulottomasti paljon hyviä ideoita, miten vientihuolinnassa voitaisiin toteuttaa päivittäisjohtamista. Ryhmä sai tehtyä valkotaulun ensimmäisen version 0.1., jonka kehittäminen on jatkunut ja pian on uusi versio valmiina kokeiltavaksi. Osaamismatriisi on myös kehitteillä.

Tarkoituksena on seurata kokonaiskuvaa koko osaston tilanteesta päivittäisjohtamisen avulla. Pystymme erikseen tarkastelemaan mm. erityishuomiota vaativia tilauksia kuten esimerkiksi näyttelyitä tai yliopistoprojekteja, poikkeamia ja ideoita. Tarkoituksena on parantaa virtausta ja vähentää pullonkauloja.

Mielenkiintoista voisi olla seurata esim. remburssitilauksen läpimenoaikaa tilauksen saapumisesta siihen, kun rahat ovat tilillämme”, pohtii Marita Seppälä.

Planmecassa leanin soveltaminen on aloitettu vientihuolinnassa tilauskäsittelyn puolella. Mukaan on otettu myös tuontihuolinta. Sisäistä benchmarkkaus on aloitettu. Vientihuolinta on laatujohtaja Kai Mäenpään johdolla tutustunut päivittäisjohtamiseen röntgentuotannossa.

 

planmeca1

Planmeca vientihuolinta-tiimi luomassa uutta päivittäisjohtamien mallia

”Lean on selvästi alkanut muokata ajatteluamme. Usein pohdimmekin haasteen kohdalla, miten lean voisi tässä parantaa toimintaamme. Uskomme vahvasti, että yhdessä tekemällä ja vuorovaikutusta parantamalla pääsemme hyviin tuloksiin”, kertoo Seppälä.

”Asiakkaidemme vaatimukset kasvavat jatkuvasti maailmanlaajuisesti – meidän on pystyttävä reagoimaan näihin vaatimuksiin entistä nopeammin ja saada kaikki mukaan kehittämään toimintaamme – lean on vastaus näihin haasteisiin”, painottaa laatujohtaja Kai Mäenpää.

>>>

9.2.2017 | Lean – sujuvuutta terveydenhuoltoon ja palvelutoimialalle

Seminaari | 9.2.2017 | kello 8.30–16 | Biomedicum, Helsinki

Seminaarin pääpuhuja on Jeffrey E. Thompson, MD, Executive Advisor & CEO Emeritus, Gundersen Health System. Hän painottaa johtamisessa arvoja, joiden pitää näkyä kaikessa toiminnassa hyvin konkreettisesti. Thompsonin johtajakaudella Gundersen Health System on valittu USA:n 50 parhaimman terveydenhuollon palveluntarjoajan joukkoon jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Jeff Thompson kertoo kokemuksistaan toimintakulttuurin toteuttamisessa ja johtamisessa. Muutoksen onnistuminen edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumisen lisäksi vahvaa esimerkkiin pohjautuvaa johtajuutta.

Yhteisen aamupäiväohjelman ja lounaan jälkeen avaamme kolme erillistä kanavaa, joissa tarjoamme case-esimerkkien lisäksi nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuuden perehtyä lean-työkalujen ominaisuuksiin sekä tutustua lean-simulaatiopeleihin keinona vahvistaa lean-perusperiaatteiden ymmärrystä.

Seminaarin päättää tilaisuus esittää kysymyksiä puhujille.

Tutustu seminaarin ohjelmaan.

Ilmoittaudu seminaariin.

>>>