Tavoitteena asiakaslähtöinen sairaalaorganisaatio

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Lean-yhdistyksen työpajapäivä avasi erinomaisesti näkymiä lean-ajattelun mahdollisuuksiin sairaalaympäristössä.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa työpajapäivää oli valmisteltu huolellisesti ja innostuneesti. Henkilökunnan omat työryhmät olivat pohtineet kehitystarpeita etukäteen ja valmistelleet aineistoa lean-asiantuntijoiden työskentelyä varten.

Lean-asiantuntijoiden johdolla osallistujat työskentelivät kuudessa ryhmässä. Lean-ajattelun mahdollisuuksia pohdittiin kuvantamisessa, leikkausprosesseissa, patologian prosesseissa, psykiatrian toimintojen organisoinnissa ja lastentautien prosesseissa.

Olin itse mukana ryhmässä, jossa pohdittiin psykiatrian toimintojen organisoinnin kehittämistä. Ryhmässämme työpäivän tärkeitä oivalluksia oli yksinkertaisen ja läpinäkyvän prosessirungon välttämättömyys kaiken asiakaslähtöisen sairaalaorganisaation toteuttamisessa.

Kaikkien kuuden ryhmän työskentelyn tulokset käytiin yhdessä läpi. Havaitsimme, että sairaalamme eri toimialueilla on käytössä hyviä asiakaslähtöisiä käytäntöjä. Useimpia niistä ei kuitenkaan ole hyödynnetty koko sairaalan laajuisesti. Paljon voidaan saavuttaa jatkamalla prosessiemme standardointia.

Sairaalatyössä toimintojen riittämätön standardointi voi johtaa potilaiden hoidon ja hoitoketjujen epätasaisuuteen, ei-toivottuun variaatioon. Tämä tarkoittaa hukkaa, tehottomuutta ja mahdollisesti haasteita hoitotulosten laadussa. Potilaalle se merkitsee esimerkiksi turhia odotusaikoja hoitopäivän aikana, hoitoketjun hidasta etenemistä työntekijöiden aikataulujen kohtaamattomuuden vuoksi ja pitkinä hoitojonoina.

Tavoitteena ei ole siis juosta kovempaa, vaan alkaa tehdä asiakkaan kannalta oikeita asioita.

Työpajapäivä kirkasti monia ajatuksia lean-ajattelusta. Lean-kehittäminen ei hae 5 % tuottavuusloikkaa, tavoitteet laadun, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden sekä vaikuttavuuden kasvun suhteen asetetaan huomattavasti korkeammalle. Lean-ratkaisuilla 50 % parannus tuottavuudessa on melko tavallinen saavutus, kun toimintaa kehitetään aletaan kehittää johdonmukaisesti asiakkaan tarpeista. Tavoitteena ei ole siis juosta kovempaa, vaan alkaa tehdä asiakkaan kannalta oikeita asioita. Suurempi vaikuttavuus, parempi asiakastyytyväisyys sekä korkea tuottavuus eivät ole toistensa vaihtoehtoja.

Lean-työskentely yhdessä Lean-yhdistyksen asiantuntijoiden kanssa oli hieno kokemus. Vanhojen tapojen ja käytänteiden kyseenalaistaminen yhdessä, keskusteluissa avautunut näkymä aitoon asiakaslähtöisyyteen sekä kaikkien osallistuminen jatkuvaan kehittämiseen antoivat erinomaista runkoa VSSHP:n kehittämisen tiekarttaan.
Lean-yhdistyksen jäsenet ansaitsevat työpajapäivästä suuren kiitoksen. VSSHP:n henkilökunta voi myös olla tyytyväinen panokseensa: saimme vierailta paljon kehuja innostuneesta asenteesta ja avoimuudesta. Haluamme pitää lean-osaajien verkoston mukana ja antaa heille myös takaisin kertomalla, miten lean-ajatusten soveltaminen etenee.

Timo VähämurtoKirjoittaja Timo Vähämurto toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisjohtajana. Hän on työskennellyt aiemmin liikkeenjohdon konsulttina, viimeiset 9 vuotta terveydenhuollon kehittäjänä sekä lääkärinä. Hän on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri ja lääkäri.

>>>

Uutiskirje maaliskuu 2017

Vuoden 2016 Lean-palkinto

Vuosittain jaettavaa Vuoden Lean-teko -palkintoa haki 15 organisaatiota.Yhdistys sai määräaikaan mennessä 15 erittäin hyvää hakemusta. On hienoa havaita, kuinka laajasti ja menestyksekkäästi lean-ajattelua sovelletaan Suomessa. Arviointiryhmällä on jälleen haastava, mutta mieluisa tehtävä edessään. Kolme parasta hakemusta julkistetaan yhdistyksen syysseminaarissa 5.10.


Lean-työpajapäivä 5.5.

Seuraava Lean-työpajapäivä järjestetään perjantaina 5.5. Wallac Oy:n tiloissa Turussa.Maaliskuussa Turussa järjestettyä työpajaa seuraa nyt toinen samalla seudulla, kun PerkinElmer/Wallac Oy kutsuu yhdistyksen jäseniä kehittämään toimintaansa ja oppimaan toisiltaan. Ilmoittautuminen aukeaa huhtikuun alkupuolella, joten seuraapa postiasi.

Työpajapäivät ovat tarkoitettu vain yhdistyksen jäsenille.

Jos olet kiinnostunut järjestämään lean-työpajapäivän, ota yhteyttä toiminnanjohtajaan.


Yhdistyksen syysseminaari 5.10.

Yhdistyksen vuosiseminaarin ohjelman rakentaminen on täydessä käynnissä. Toiminnanjohtaja ottaa vastaan ehdotuksia jäsenistön toteuttamista tuloksellisista lean-hankkeista, jotka sopivat seminaarin Lean-johtamisen teemaan. Ota rohkeasti yhteyttä ja tuo esille ideoitasi.

Seminaari järjestetään Finlandia-talolla torstaina 05.10.2017. Laitapa ajankohta kalenteriin.


Lean-tutustumismatka Hollantiin

Yhdistyksen järjestämä Lean Practitioner Program -koulutusohjelma päättyy lean-aiheiseen tutustumismatkaan Hollantiin 12.-15.6.2017. Matkalle mahtuu kurssilaisten lisäksi muutamia yhdistyksen jäseniä, joten jos osallistuminen matkalle kiinnostaa, ota viipymättä yhteyttä toiminnanjohtajaan. Paikkoja on hyvin rajoitetusti.

>>>

TYKS

Leanausta, oivalluksia ja kehittämisen iloa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Suomen Lean-yhdistyksen Lean-työpajapäivä järjestettiin 9.3.2017. Kiinnostus lean-työpajapäivään oli niin suuri, että kaikki halukkaat eivät valitettavasti mahtuneet tällä kertaa mukaan.

Sairaanhoitopiirissä Lean-työpajapäivää alettiin valmistella jo viime vuoden puolella. Kuusi erillistä työryhmää valmisteli lean-työpajan aiheita sairaanhoitopiirin eri toimialueilla. Kukin työryhmä keskittyi rajaamaan oman toimialueensa teemoja ja tavoitteita  työpajaa varten sekä hankkimaan dataa leanauksen pohjaksi.

Saimme vieraaksemme 27 Lean-yhdistyksen asiantuntevaa jäsentä eri puolilta Suomea. Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä avasi tilaisuuden. Työpajoissa lean-asiantuntijavieraamme  yhdessä TYKS:n omien työryhmien kanssa keskittyivät lean-toimenpiteiden soveltamiseen toimialueilla valmistellun aineiston pohjalta. Kukin työpaja muokkasi tulokset kehittämistoimenpide-ehdotuksiksi.

Työpajapäivän aikana syntyi kaksi päivittäisjohtamisen mallia kuvantamiseen ja medisiiniselle toimialueelle. Lasten ja nuorten klinikalla sekä Totekissa (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki) sujuvoitettiin prosesseja. Patologialla syvennyttiin näytteiden jakoprosessin virtaustehokkuuteen. Psykiatrian työryhmä tarkasteli lean-ajattelun soveltamista  fuusiotilanteessa.

Päivä oli innostava ja työntäyteinen. Olemme sairaanhoitopiirissä mielissämme siitä tekemisen meiningistä, jota päivä oli täynnä ja oli kunnia saada vieraaksi osaavia ja positiivisella energialla varustettuja yhdistyksen jäseniä. Kiitos!

–  Riikka Maijala

>>>