Työpaja 3.10. | Toyota Kata -valmennus | Messukeskus | Helsinki

Toyotan tunnetuksi tekemään Toyota Kataan keskittyvä työpaja järjestetään rinnakkain LPPD-työpajan kanssa.  Toyota Kata -valmentavaa työotetta voidaan pitää yhtenä lean-muutoksen onnistumisen edellytyksistä.

Lean ei ole vain työkaluja ja tekniikkaa, vaan ensisijaisesti ihmisiä sekä ajattelu- ja toimintatapoja. Erityisesti johtamisessa tämä on ehdottoman tärkeää pitää mielessä. Muutos vaatii valmentamista ja osaavaa valmentajaa. Jos haluat saada lisää tietoa ja oppia ymmärtämään paremmin mistä valmentavassa työotteessa on kyse, tähän työpajaan kannattaa ehdottomasti osallistua.

Työpajan vetäjillä, Hollannin infrastruktuurista vastaavan ministeriön Rijkwaterstaat -viraston lean-johtajalla Wiebe Nijdamilla ja hänen kollegallaan Anka Schelhaasilla on vuosien kokemus tuloksellisesta kata-valmentamisesta.

Työpajaan otetaan vain 20 osallistujaa työskentelyn tehokkuuden varmistamiseksi.
Tilaisuuden hinta on 400 € + alv jäsenille ja ei-jäsenille 450 €. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Katso päivän ohjelma ja ilmoittaudu Lyytiin. Toimi nopeasti!

>>>

Työpaja 3.10. | Lean Product and Process Development (LPPD) | Messukeskus | Helsinki

Suomen Lean-yhdistys järjestää keskiviikkona 03.10. kaksi rinnakkaista työpajaa Helsingin Messukeskuksessa Lean Management 2018 -seminaarin huippupuhujien kanssa. Kokonaan englanninkielisten työpajojen aiheina ovat Lean Product and Process Development (LPPD) sekä Toyota Kata -valmennus.

LPPD-työpajassa puheenvuoron käyttävät Lean Enterprisen Senior Advisor Jim Morgan sekä SAAB:in tulevaisuuden ilma-ase -hankkeen johtaja Stefan Andersson ja tuotantojohtaja emeritus, KTH:n lean-johtamisen apulaisprofessori Bengt Savén, molemmat SAAB Aerostructures Ab:ltä Ruotsista.

Jim kertoo tarkemmin, kuinka Ford selvisi ilman vuoden 2009 talouskriisistä toisin kuin konkurssiin menneet kilpailijat Chrysler ja General Motors. Fordin selviytyminen vaati mm. tuote- ja prosessikehityksen, koko tuoteportfolion ja R&D-organisaation uudistamisen. Jimiltä on mahdollisuus kysyä, miten tuo toteutettiin. Stefan puolestaan kertoo mm. leanin ja agilen rooleista SAAB:in tulevaisuuden ilma-aseprojektissa ja sen johtamisessa. Bengt johdattelee iltapäivällä Lean Leadershipin saloihin tuote- ja prosessikehityksen näkökulmasta.

Tällaista mahdollisuutta ei ole aiemmin ollut eikä tämä toistu. Puhujat ovat itsekin erittäin innostuneita toistensa tapaamisesta.

Tilaisuuden hinta on 400 € + alv jäsenille, ei jäsenille 450 €.  Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. Paikkoja on hyvin rajoitetusti.

Tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu Lyytiin. Nyt kannattaa toimia nopeasti.

>>>