Työpaja 3.10. | Toyota Kata -valmennus | Messukeskus | Helsinki

Toyotan tunnetuksi tekemään Toyota Kataan keskittyvä työpaja järjestetään rinnakkain LPPD-työpajan kanssa.  Toyota Kata -valmentavaa työotetta voidaan pitää yhtenä lean-muutoksen onnistumisen edellytyksistä.

Lean ei ole vain työkaluja ja tekniikkaa, vaan ensisijaisesti ihmisiä sekä ajattelu- ja toimintatapoja. Erityisesti johtamisessa tämä on ehdottoman tärkeää pitää mielessä. Muutos vaatii valmentamista ja osaavaa valmentajaa. Jos haluat saada lisää tietoa ja oppia ymmärtämään paremmin mistä valmentavassa työotteessa on kyse, tähän työpajaan kannattaa ehdottomasti osallistua.

Työpajan vetäjillä, Hollannin infrastruktuurista vastaavan ministeriön Rijkwaterstaat -viraston lean-johtajalla Wiebe Nijdamilla ja hänen kollegallaan Anka Schelhaasilla on vuosien kokemus tuloksellisesta kata-valmentamisesta.

Työpajaan otetaan vain 20 osallistujaa työskentelyn tehokkuuden varmistamiseksi.
Tilaisuuden hinta on 400 € + alv jäsenille ja ei-jäsenille 450 €. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Katso päivän ohjelma ja ilmoittaudu Lyytiin. Toimi nopeasti!

>>>

Työpaja 3.10. | Lean Product and Process Development (LPPD) | Messukeskus | Helsinki

Suomen Lean-yhdistys järjestää keskiviikkona 03.10. kaksi rinnakkaista työpajaa Helsingin Messukeskuksessa Lean Management 2018 -seminaarin huippupuhujien kanssa. Kokonaan englanninkielisten työpajojen aiheina ovat Lean Product and Process Development (LPPD) sekä Toyota Kata -valmennus.

LPPD-työpajassa puheenvuoron käyttävät Lean Enterprisen Senior Advisor Jim Morgan sekä SAAB:in tulevaisuuden ilma-ase -hankkeen johtaja Stefan Andersson ja tuotantojohtaja emeritus, KTH:n lean-johtamisen apulaisprofessori Bengt Savén, molemmat SAAB Aerostructures Ab:ltä Ruotsista.

Jim kertoo tarkemmin, kuinka Ford selvisi ilman vuoden 2009 talouskriisistä toisin kuin konkurssiin menneet kilpailijat Chrysler ja General Motors. Fordin selviytyminen vaati mm. tuote- ja prosessikehityksen, koko tuoteportfolion ja R&D-organisaation uudistamisen. Jimiltä on mahdollisuus kysyä, miten tuo toteutettiin. Stefan puolestaan kertoo mm. leanin ja agilen rooleista SAAB:in tulevaisuuden ilma-aseprojektissa ja sen johtamisessa. Bengt johdattelee iltapäivällä Lean Leadershipin saloihin tuote- ja prosessikehityksen näkökulmasta.

Tällaista mahdollisuutta ei ole aiemmin ollut eikä tämä toistu. Puhujat ovat itsekin erittäin innostuneita toistensa tapaamisesta.

Tilaisuuden hinta on 400 € + alv jäsenille, ei jäsenille 450 €.  Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. Paikkoja on hyvin rajoitetusti.

Tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu Lyytiin. Nyt kannattaa toimia nopeasti.

>>>

Lean Management 2018 – ohjelma täydentynyt!

LEAN_Managementround_200x200Suomen Lean-yhdistys ry:n Espoon Dipolissa torstaina 4.10.2018 järjestämän Lean Management 2018 -seminaarin ohjelma on nyt vihdoinkin täysin valmis.

Tarjolla on enemmän esityksiä ja kanavia kuin koskaan aiemmin. Osallistujia on jo lähes 200, joten kannattaa varata paikka nopeasti! Tilaa on rajallisesti.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu Lyytissä.

 

Aamupäivä yhdessä

Seminaarin aamupäivän ohjelma on kaikille yhteinen.

Aamupäivän aikana esiintyvät molemmat keynote-puhujamme, Lean Enterprise Instituten Senior Advisor Jim Morgan sekä Scania Way Officen johtaja Martin Lyckström. Jim Morgan vastasi Ford Motor Companyn tuotekehityksestä globaalisti. Martin Lyckström vastaa koko Scania-konsernin lean-toiminnasta.

Iltapäivällä valittavissa neljä rinnakkaista kanavaa.

Kanava 1 on kokonaan englanninkielinen. Kanavalla puhuvat kansainväliset asiantuntijavieraamme.

 • SAAB:in tulevaisuuden ilma-aseohjelman johtaja Stefan Andersson:
  Lean-ajattelun rooli erittäin vaativassa tuotekehitysympäristössä
 • The Lean Green Instituutin perustaja ja johtaja Kelly Singer:
  Lean-ajattelun mukainen hukan vähentäminen palvelee myös ympäristöä
 • Hollannin infrastruktuurista vastaavan ministeriön lean-johtaja Wiebe Nijdam:
  Lean Hollannin infrastruktuurihankkeiden läpiviennissä
 • Kristiansandin eläin- ja huvipuiston HR-johtaja Sofie Ringen:
  Lean teemapuiston kehittämisen työkaluna

Kanava 2 on suomenkielinen. Esityksissä keskitytään johtamisen näkökulmaan.

 • Hanno Nevanlinna, yksi menestyksekkään IT-yritys Futuricen perustajista:
  Johtamisen uudet tuulet asiantuntijatyössä
 • Timo Punkka, Schneider Electricin tuotekehityspäällikkö:
  Tiimipohjainen organisaatio ilman perinteistä johtamisbyrokratiaa
 • Janne Säkkinen, Suomen Kansallisoopperaja baletti:
  Lean-ajattelun soveltaminen lavastetuotannossa oopperan eri verstailla
 • Jari Taskinen, KaVo Kerr Finland Oy:n Site Leader:
  Edullisten kokonaiskulujen ja kannattavuuden saavuttaminen valmistukseksessa lean-työllä

Kanava 3 on suomenkielinen. Kanava esittelee case-esimerkkejä leanin soveltamisesta hyvin erilaisissa ympäristöissä.

 • Pasi Nieminen, Toyota Material Handling Oy:n toimitusjohtaja:
  Hoshin Kanri -ajattelun soveltaminen strategian tulokselliseen toteuttamiseen
 • Tuula Salokangas, Järvenpään terveyskeskussairaalan ylilääkäri:
  Lean: parempia palveluita, pienemmät kulut, tyytyväisempi henkilökunta
 • Juha Ketola, Kauppavalmennus Oy:n toimitusjohtaja:
  Päivittäistavarakaupan hävikki pienemmäksi lean-ajattelulla
 • Mika Kuusela, Osuuspankkiryhmän prosessikehitysyksikön vetäjä:
  Pankkitoiminta uudistuu lean-ajattelun ja modernin tietotekniikan avulla

Kanava 4 tarjoaa mahdollisuuden oppia erittäin kokeneiden ohjaajien johdolla VSM-työkalun käyttöä todellisen, videoidun potilasprosessin avulla. Tähän kanavaan voi osallistua vain 30 nopeinta.

 

 

>>>

4.10.2018 | Lean Management -seminaari | Dipoli, Espoo

LEAN_Managementround_200x200Suomen Lean-yhdistys ry järjestää torstaina 4.10.2018 Lean-johtamiseen keskittyvän Lean Management -seminaarin Espoon Dipolissa. Suosituksi noussut tapahtuma järjestetään nyt jo yhdeksättä kertaa.

Me Suomen Lean-yhdistyksessä olemme todella ylpeitä esitellessämme tämän vuoden seminaarin pääpuhujat. Molemmat ovat leanin maailmassa erittäin arvostettuja huippuosaajia ja poikkeuksellisen kokeneita lean-johtajia.

 

Yhteinen aamupäivä

Päivän varsinaisen ohjelman aloittaa Ford Motor Companyn R&D-johtaja emeritus Jim Morgan. Hän vastasi Fordin tuotekehityksestä globaalisti. Jimin esitys leanistä, tuotekehityksestä ja johtamisesta perustuu todella kovan tason johtajakokemuksiin. Jim Morgan on vierailee Suomessa ensimmäistä kertaa, enkä usko tilaisuuden toistuvan.

Jimin jälkeen on vuorossa Scania-konsernin lean-toiminnasta vastaava johtaja Martin Lyckström. Hän raportoi suoraan konsernin pääjohtajalle. Scaniaa pidetään yleisesti yhtenä parhaista pohjoismaisista lean-organisaatiosta, ellei peräti parhaana. Ruotsin tehtaalla vierailleena voin kertoa, että tehtaan kultturi on erittäin vaikuttavalla tasolla. Mitään vastaavaa en ole muualla Euroopassa vielä nähnyt.

Iltapäivän neljä kanavaa

Iltapäivän ohjelmassa on neljä rinnakkaista kanavaa. Näistä yksi on kokonaan englanninkielinen. Tällä kanavalla puhujat ovat kansainvälisen tason ammattilaisia. Mukana ovat SAAB:in tulevaisuuden ilma-aseohjelman johtaja Stefan Andersson, The Lean Green Instituutin perustaja ja johtaja Kelly Singer, Hollannin infrastruktuurista vastaavan ministeriön lean-johtaja Wiebe Nijdam sekä Kristiansandin huvipuiston HR-johtaja Sofie Ringen. Kaikkia yhdistää lean-ajattelun soveltaminen erilaisiin toimintaympäristöihin.

Kahdella suomenkielisellä kanavalla paneudutaan erinomaisiin case-esimerkkeihin lean-ajattelun soveltamisesta erilaisiin toimintaympäristöihin Suomessa. Puheenvuoron käyttävät mm. Hanno Nevanlinna, yksi menestyksekkään IT-yritys Futuricen perustajista sekä Timo Punkka, Schneider Electricin tuotekehityspäällikkö tiimipohjaisesta organisaatiosta, jossa ei ole perinteistä johtamisbyrokratiaa. Lisäksi kuulemme, kuinka lean-ajattelua on voitu soveltaa Suomen kansallisoopperan ja baletin toimintaan. Ohjelma täydentyy elokuun alkupuolella.

Neljäntenä kanavana on mahdollisuus oppia erittäin kokeneiden ohjaajien johdolla VSM-työkalun käyttöä todellisen, videoidun potilasprosessin avulla. Tähän kanavaan voi osallistua vain 30 nopeinta.

Löydät lisätietoa puhujista sekä ilmoittautumistiedot tapahtumasivuilta.

Tapahtuman hinta on 525 € + alv. Yhdistyksen jäsenille ja ryhmille (10 henkeä tai yli samasta organisaatiosta) tapahtuman hinta on 450 € + alv. Tilaisuus laskutetaan jälkikäteen. Peruuttaminen kuluitta on mahdollista ke 26.9. asti, jonka jälkeen veloitetaan koko osallistumismaksu.

Nähdään seminaarissa!

Seminaariterveisin,
Suomen Lean-yhdistys ry
Kalle Arsalo
toiminnanjohtaja

>>>