Lean Healthcare 2019 -seminaarin ohjelma täydentynyt

LEANhealth2019_200x200.indd

 

Lean Healthcare 2019 -seminaari  järjestetään  Helsingin messukeskuksessa 5.2.2019. Seminaaritapahtuman ohjelmaa  on muokattu siten, että  tarjolla on aiempaa enemmän mahdollisuuksia oppia uutta työpajoissamme.

 

Seminaarin pääpuhuja Marianne Griffiths on Western Sussex’in sairaaloiden johtaja Isosta-Britanniasta. Toinen pääpuhujamme Chief Delivery and Strategy Officer Pete Landstrom työskentelee samassa organisaatiossa.

Marianne Griffits on palkittu Ison-Britannian terveysjärjestelmän NHS:n 249 johtajan joukosta vuoden 2018 parhaana johtajana. Lean-periaatteita hyödyntämällä hän on tiimeineen nostanut johtamansa sairaalaorganisaation NHS:n parhaaseen laatuluokkaan ”outstanding”. Tämän vuoksi hänet on nimitetty kolmen vuoden määräajaksi myös Brightonin ja Sussex’in yliopistosairaaloiden johtoon. Näiden sairaaloiden laatuluokitus on ”inadequate”. Griffitin tehtävänä on kolmessa vuodessa nostaa määrättyjen toimintojen luokitus tasolle ”outstanding”.

Seminaarissa sinulla on tilaisuus kuulla, kuinka tämä vaativa muutos on suunniteltu toteutettavaksi.

Seminaarin aamupäivä on yhteinen kaikille osallistujille. Aamupäivän kieli englanti.

 

Seminaarin iltapäivän ohjelmassa on kolme rinnakkaista kanavaa.


Kanava 1
Kuulemme mielenkiintoisia kotimaisia case-esityksiä mm. Järvenpään terveyskeskussairaalasta, tekonivelsairaala Coxasta sekä SuomenPunaisen Ristin Veripalvelusta.

Kanava 2
Päivittäisjohtamisen järjestelmä on monelle organisaatiolle välttämätön työkalu johtamisessa. Tässä kanavassa perehdytään tehokkaan ja samalla yksinkertainen taulujohtamisjärjestelmän rakentamiseen. Työpajan fasilitoivat kokeneet lean-ammattilaiset, joilla on aiheesta omakohtaista kokemusta terveydenhuollon piiristä.

Kanava3
Opettlemme  leanin peruskäsitteitä ja sitä, kuinka niitä voi kouluttaa nopeiden simulaatioiden avulla. Tavoitteena on, että osallistujat osaavat itse vetää simulaatioita työpajan jälkeen.

Käsiteltävät perusperiaatteet ovat asiakasarvo, vakiointi, virtaus ja PDCA-sykli. Työpajan vetäjät ovat kokeneita lean-valmentajia HUS:sta.


 

Molempiin työpajoihin on vielä hyvin paikkoja jäljellä, mutta poikkeuksellisesti yhdistys pidättää oikeuden valita työpajojen osallistujat, mikäli kysyntä ylittää paikkojen määrän.

Kaikki iltapäivän kanavat ovat suomenkielisiä.


Lisätietoja tapahtumasta

Ilmoittaudu Lyytissä 29.1.2019 mennessä

 

 

 

>>>

Lean terveydenhuollossa –seminaari 5.2.2019. Varaa aika kalenteriisi!

LEANhealth2019_200x200.inddLean on vahvasti mukana maailmalla terveydenhuollon kehittämisessä. Myös Suomessa lean-ajattelusta etsitään ratkaisuja moniin terveydenhuollon prosesseihin entistä aktiivisemmin.

Lean terveydenhuollossa -seminaarin aamupäivän yhteisen ohjelman pääpuhujat Chief Executive  Marianne Griffiths ja Chief Delivery and Strategy Officer Pete Landstrom Western Sussex Hospitalsista kertovat lean-ratkaisuista suurissa terveydenhuollon yksiköissä Sussexissa, Englannissa.

Iltapäivän ohjelman kolmessa kanavassa esittelemme case-esimerkein lean-ratkaisujen soveltamisesta terveydenhuollon kehittämisessä, tarjoamme mahdollisuuden perehtyä päivittäisjohtamisjärjestelmän rakentamiseen sekä tilaisuutta tutustua lean-periaatteisiin nopeilla simulaatioilla.

Seminaarin hinta jäsenille on  350 €, muille  390 € . Hintaan lisätään arvonlsävero 24 %

Tutustu seminaarin ohjelmaan.
Ilmoittaudu seminaariin.

>>>

Lataa itsellesi Lean Management 2018 -seminaarin ohjelma

Lean Management 2018 -seminaari järjestetään torstaina 4.10. 2018 Dipolissa.

Hyvä osallistuja, oheisista linkeistä voit ladata ja tulostaa itsellesi seminaarin ohjelman sekä suomeksi että englanniksi. Tervetuloa seminaariin!

LM18 ohjelma

LM18 Agenda

>>>

Työpaja 3.10. | Toyota Kata -valmennus | Messukeskus | Helsinki

Toyotan tunnetuksi tekemään Toyota Kataan keskittyvä työpaja järjestetään rinnakkain LPPD-työpajan kanssa.  Toyota Kata -valmentavaa työotetta voidaan pitää yhtenä lean-muutoksen onnistumisen edellytyksistä.

Lean ei ole vain työkaluja ja tekniikkaa, vaan ensisijaisesti ihmisiä sekä ajattelu- ja toimintatapoja. Erityisesti johtamisessa tämä on ehdottoman tärkeää pitää mielessä. Muutos vaatii valmentamista ja osaavaa valmentajaa. Jos haluat saada lisää tietoa ja oppia ymmärtämään paremmin mistä valmentavassa työotteessa on kyse, tähän työpajaan kannattaa ehdottomasti osallistua.

Työpajan vetäjillä, Hollannin infrastruktuurista vastaavan ministeriön Rijkwaterstaat -viraston lean-johtajalla Wiebe Nijdamilla ja hänen kollegallaan Anka Schelhaasilla on vuosien kokemus tuloksellisesta kata-valmentamisesta.

Työpajaan otetaan vain 20 osallistujaa työskentelyn tehokkuuden varmistamiseksi.
Tilaisuuden hinta on 400 € + alv jäsenille ja ei-jäsenille 450 €. Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen.

Katso päivän ohjelma ja ilmoittaudu Lyytiin. Toimi nopeasti!

>>>

Työpaja 3.10. | Lean Product and Process Development (LPPD) | Messukeskus | Helsinki

Suomen Lean-yhdistys järjestää keskiviikkona 03.10. kaksi rinnakkaista työpajaa Helsingin Messukeskuksessa Lean Management 2018 -seminaarin huippupuhujien kanssa. Kokonaan englanninkielisten työpajojen aiheina ovat Lean Product and Process Development (LPPD) sekä Toyota Kata -valmennus.

LPPD-työpajassa puheenvuoron käyttävät Lean Enterprisen Senior Advisor Jim Morgan sekä SAAB:in tulevaisuuden ilma-ase -hankkeen johtaja Stefan Andersson ja tuotantojohtaja emeritus, KTH:n lean-johtamisen apulaisprofessori Bengt Savén, molemmat SAAB Aerostructures Ab:ltä Ruotsista.

Jim kertoo tarkemmin, kuinka Ford selvisi ilman vuoden 2009 talouskriisistä toisin kuin konkurssiin menneet kilpailijat Chrysler ja General Motors. Fordin selviytyminen vaati mm. tuote- ja prosessikehityksen, koko tuoteportfolion ja R&D-organisaation uudistamisen. Jimiltä on mahdollisuus kysyä, miten tuo toteutettiin. Stefan puolestaan kertoo mm. leanin ja agilen rooleista SAAB:in tulevaisuuden ilma-aseprojektissa ja sen johtamisessa. Bengt johdattelee iltapäivällä Lean Leadershipin saloihin tuote- ja prosessikehityksen näkökulmasta.

Tällaista mahdollisuutta ei ole aiemmin ollut eikä tämä toistu. Puhujat ovat itsekin erittäin innostuneita toistensa tapaamisesta.

Tilaisuuden hinta on 400 € + alv jäsenille, ei jäsenille 450 €.  Osallistumismaksu laskutetaan jälkikäteen. Paikkoja on hyvin rajoitetusti.

Tutustu päivän ohjelmaan ja ilmoittaudu Lyytiin. Nyt kannattaa toimia nopeasti.

>>>