Lean avuksi Järvenpäässä, potilaan näkökulma keskeisemmäksi

Lean leviää myös terveydenhuoltoon, mistä hyvä esimerkki on Järvenpään terveyskeskussairaala. Kaupungin sote-palveluissa on jo usean vuoden ajan kehitetty asiakaslähtöistä toimintakulttuuria, mitä on tuettu leanin avulla.

Terveyskeskussairaalan tavoite onkin ytimekkäästi ”oikea potilas oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikean ajan”.
Ylilääkäri Tuula Salokangas kertoo, että lean tuli mukaan terveyskeskussairaalan kehittämiseen HUSin järjestämän lean-koulutuksen myötä. Hän huomauttaa, että potilaan oikea hoitopaikka on keskeisempää kuin äkkiseltään tulisi ajatelleeksi.

– Ajatellaan, että ainakin sairaalassa ollaan turvassa. Tosiasiassa liian korkean tason hoitopaikassa on omat riskinsä. Sairaalassa on infektioriski, ja kun paikka ei ole tuttu, on myös riski kaatuilla.

Uusia tuloksia kelpaa esitellä. Potilaan keskimääräinen hoitoaika on kahdessa vuodessa lyhentynyt 17 vuorokaudesta 11:een. Akuuttiosastolla potilaspaikkojen keskimääräinen käyttöaste on nykyisin 87 %, mikä tarkoittaa, että potilaat pääsevät tilanteen vaatiessa saman tien akuuttiosastolle. Siirtoviivepäivät (potilas odottaa hoitopaikkaan pääsyä) ovat vähentyneet 57 prosenttia.

Kotisairaankäyntien määrä on kasvanut, vaikka henkilöstön määrä on pysynyt samana. Poissaolojen määrä on laskenut merkittävästi.

Lean2018_Jarvenpaa_Salokangas500”Henkilöstö on hyötynyt kehityksestä. Poissaolot ovat vähentyneet 65 prosenttia ja ylityökustannukset 85 prosenttia kahden vuoden aikana.”

Järvenpään terveyskeskussairaalan Tuula Salokangas

 

 

 

 

Salokangas kertoo, että johtamiskulttuurin muutos on ollut iso. Työnjako on uudenlainen, työpareja vaihdetaan, naapuritiimejä autetaan. Viikkopalaverit pidetään säännöllisesti ja aina poikkeustilanteissa pidetään tiedotustilaisuus.

Hän kertoo, että iso oppi on ollut asettua asiakkaan asemaan. Toinen tärkeä asia on moniammatillisen osaamisen käyttö: kaikkien työ on yhtä arvokasta. Nykyään yhteisössä ymmärretään myös päivittäisjohtamisen välttämättömyys sekä toiminnan mittarit.

>>>

KaVo Kerr: Puolita huono, tuplaa hyvä

Vuoden Lean-teko -voittaja, hammashoitolaitteiden toimittaja KaVo Kerr Tuusulasta on uudistanut toimintaansa erittäin orientoituneesti. Henkilöstö on saatu hienosti mukaan ja toiminta taloudellisesti hyvin kannattavaksi.

KaVo Kerrin yksi hieno saavutus on jo siinä, että yhtiö on onnistunut säilyttämään teollisen laitoksensa Suomessa. Uhkana oli, että tuotantolinja olisi siirretty Kiinaan. Tuotannon nopean kehittämisen ansiosta siirto saatiin estettyä.

KaVo Kerr kuuluu Kansainväliseen Danaher-konserniin, ja tuusulalaisten tuotannosta 99 prosenttia menee vientiin.

Lean2018_KaVoKerr_Taskinen500

Työnjohdon ja keskijohdon vastuu ei yksin riitä. Muutokset leanin avulla onnistuvat, kun johto osallistuu kehittämiseen ja vie uudistusta järjestelmällisesti eteenpäin.

Jari Taskinen, KaVo Kerr

 

 

Tuotekehitysjohtaja Jari Taskinen kertoo, että menestyminen perustuu jatkuvaan parantamiseen. Ennen muutoksia, vielä vuonna 2008, tehdas oli tupaten täysi tavaraa ja ihmisiä. Liikkuminen oli vaikeaa.

– Joustovaraa ja tilaa operoida toi meille valmiiden laitteiden varasto, vaikka varastot eivät kuulukaan leanin periaatteisiin.

Leanin periaatteet ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan hienojen tulosten taustalla. Leanin työkalujen avulla on terävöitetty johtamista, tuotekehittämistä ja operatiivista toimintaa. Muutokset näkyvät päivittäisessä arjessa.

– Silmiä avaavaa on ollut esimerkiksi nähdä, miten jäätävä määrä hukkaa meillä aiemmin oli eri funktioiden välillä.

Kun hukka on pienentynyt, tuusulalaiset ovat päässeet investoimaan ja lisäämään tuotekehityksen henkilömäärää.

Ja niistä tuloksista: Liikevaihto on vajaassa kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut ja tuotteiden laatu on parantunut. Porukassa on hieno yhdessä tekemisen henki. Taskinen korostaa, että lean onnistuu, kun johto saadaan mukaan kehittämiseen. Tärkeitä ovat myös mittarit, jotta kehitys on mahdollista suunnata haluttuun suuntaan.

Hienot tulokset kiinnostavat myös yhtiön alihankkijoita. Taskinen huomauttaa, että KaVo Kerr on ollut tukemassa niitä lean-matkalle.

– Kun hukka pienenee, alihankkijan ei tarvitse tinkiä katteesta.

Yhtiön motto on puolittaa huono ja tuplata hyvä, mikä sopii hyvin myös sen toimitusketjuun kuuluvien yritysten kanssa.

>>>

LPP18_ryhmä2

Lean Practitioner Program 2018 -kurssi päättyi

LPP 2018, yhdistyksen yhteistyössä Lean Global Networks’in kanssa järjestämä korkeatasoinen koulutusohjelma  päättyi sertifiointipäivään Teknos Oy:n tiloissa Helsingin Pitäjänmäessä.

Aiempien vuosien tapaan  vastuullinen kouluttaja oli Hollannin Lean Management Instituut, joka on toteuttanut vastaavia koulutuksia jo lukuisia useissa maissa kautta maailman.Kouluttajana toimi Marcel Aartsen.

Suosittu koulutus saa jatkoa: LPP 2019 alkaa Helsingissä 15.1.2019. Muutamalla hakijalle on vielä tilaa. Mikäli kiinnostutsta ilmenee riittävästi, yhdistys saattaa järjestää ensi vuonna myös toisen kurssin.

Käy siis ilmoittautumassa Lyytiin tai ota yhteyttä Kalle Arsaloon.

.

>>>

Lean2018_voittajatM1200

Lean-teko -kilpailun taso noussut, tuore voittaja Tuusulasta

Lean Management 2018 -tapahtumassa julkistettiin Vuoden Lean-teko -voittajat. Parhaana palkittiin hammashoitolaitteiden toimittaja KaVo Kerr Tuusulasta. Kakkonen on Järvenpään terveyskeskussairaala ja kolmas OP Ryhmän prosessitehokkuusyksikkö.

Lean-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Arsalo kertoo, että lean-palkintoa hakevien taso on noussut huimasti. Tälläkin kertaa 20 ehdokkaan joukko oli hyvä, kunnianhimo on selvästi kasvanut.

KaVo Kerr valittiin ykköseksi, sillä se on uudistanut toimintaansa erittäin orientoituneesti. Henkilöstö on saatu hienosti mukaan ja toiminta taloudellisesti hyvin kannattavaksi, Arsalo kertoo.

Perusteluissa mainitaan myös, että yritys on soveltanut lean-periaatteita suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja periksi antamatta. Uusia toimintatapoja on etsitty kaikissa toiminnoissa, myös toimittajaverkostoissa, joiden kehittämiseen on panostettu paljon.

Yhdistyksen puheenjohtaja Jyrki Perttunen arvioi, ettei juuri liioittele sanoessaan, että tuusulalainen tehdas on tätä nykyä todennäköisesti Euroopan paras.

Kakkospalkinnon saaneessa Järvenpään terveyskeskussairaalassa henkilöstö on oma-aloitteisesti kehittänyt toimintaansa leanin periaattein. Potilaan etu on asetettu ensisijalle. Kaikki henkilöstöryhmät ovat osallistuneet kehittämiseen, ja uusia toimintamalleja on kokeiltu ennakkoluulottomasti. Henkilöstön työtyytyväisyys on noussut ja työn kuormitus käynyt kohtuullisemmaksi.

Myös OP Ryhmän prosessitehokkuusyksikössä on sovellettu kunnianhimoisesti lean-periaatteita ja -työkaluja. Yksikkö on nivonut tulokset ohjelmistorobotiikan kanssa yhteen kokonaisuuksiksi, jotka ovat hyödyttäneet paitsi yhtiötä, myös asiakkaita. Tuloksien tekemiseen on osallistettu henkilöstöä laajalti. Palvelujen saatavuutta on parannettu ja nopeutta kiritty.


Lean-tapahtumassa kuultiin keynote-puhujien – Fordia uudistaneen Jim Morganin ja Scanian toiminnan vauhdittajan Martin Lyckströmin – lisäksi palkittujen mielenkiintoiset tarinat: miten hienot tulokset Suomessa on saatu aikaan?


 

>>>

Planmega1

Lean-työpajassa Planmecalla haettiin vauhtia lean-transformaatioon

Planmecan tavoitetta edistettiin Suomen Lean-yhdistyksen järjestämässä lean-työpajassa 4.6.2018 Herttoniemessä.

Työpajassa keskitytttiin viiteen aiheeseen:

  • Säteilylähteiden palautusprosessin kehittämiseen
  • Ostotoiminnan kehittämiseen. Toimittaja-auditoinnit, niiden seuranta, mittaaminen ja avoimuus.
  • Tuotekehityksen War Roomin kehittämiseen
  • Mammografialaitteen pakkaamon ja pakkauksen kehittämisen
  • Snadisti tykimmin viestinnän kehittämiseen

– Lean-yhdistyksen kautta saimme Planmecalle 25 asiantuntijaa coachaamaan meitä. Tulokset olivat erittäin positiivisia, toteaa Planmecan laatujohtaja Kai Mäenpää.

Uusia toimintamalleja

– Valmistauduimme työpajapäivään kartoittamalla nykytilanteen osallistavia työtapoja käyttäen. Jo tässä vaiheessa havaitsimme, kuinka paljon parempi kokonaiskäsitys ongelmakentästä syntyi yhdessä työskentelemällä. Totesimme yhdessä, että asia kannatti ehdottomasti nostaa workshopin aiheeksi, kertoo röntgenlaitetuotannon esimies Kauko Tiainen.

– Työpajapäivän osallistujien työskentely ongelman ratkaisemisessa lean-periaatteita soveltamalla oli hienoa seurattavaa. Parannusideat nykyisiin toimintamalleihin ja prosesseihin synnyttivät uusia jatkokehityshankkeita sekä toimintamalleja tuotannon lisäksi myös tuotekehitykseen ja viestintään. Työpajan tuloksia voi pitää todella hyvinä, kertoo Tiainen.

– Ryhmien ja ryhmänvetäjien innostus sekä työn tuloksellisuus oli vaikuttavaa. Toivottavasti tätä samaa henkeä saadaan mukaan omaan arkeen ja opitaan ottamaan aikaa asioiden kehittämiselle, toivoo Kauko Tianen.

Planmega3

Lean on tärkeä osa Planmecan kansainvälisesti korkeatasoiseksi tunnustetun hammashoitoteknologian tuotannossa.  Joulukuussa 2017  käynnistetyn Snadisti tykimmin -hankkeen tavoitteena on vauhdittaa lean-periaatteiden soveltamista kaikissa Planmecan  operaatioissa.

 

 

Aktiivista ja ennakkoluulotonta ideointia

Röntgendivisiooan tuotekehityspäällikkö Päivi Ruohosen mukaan päivä oli todella innostava.

– Vierailijat olivat aktiivisia ja ennakkoluulottomia kehittäjiä. Saimme paljon uusia ideoita päivittäisjohtamisen toteuttamiseen vientihuolinnassa. Ryhmä sai tehtyä valkotaulun ensimmäisen version 0.1. Olemme jakaneet sen kehittämistä ja uusi versio on pian valmiina kokeiltavaksi. Osaamismatriisi on myös kehitteillä.

Viestinnan kehittämisen työryhmässä työskentely aloitettiin perehtymällä nykytilanteeseen analysoimalla Snadisti tykimmin -viestinnästä tehdyn henkilöstökyselyn tuloksien.

– Kävimme myös gembailemassa eli tekemässä havaintoja paikan päällä. Lopputuloksena ryhmä laati suunnitelman, jota hyödyntämällä saamme lisää vauhtia lean-transformaatioon, kertoo Kai Mäenpää.

>>>