LEAN-LÄHETTILÄS HYVINVOINTIALUEELLA

Päijät-Hämeen hyvinvointialue haluaa toimintansa kehittämisessä hyödyntää omia lean-osaajiaan. Nämä ammattilaiset ovat innostuneita kehittämään omaa työtään jatkuvasti eivätkä tyydy tekemään asioita tavoilla, joihin on totuttu.

Muutokset asiakkaiden tarpeissa, toimintatavoissa sekä toimintaympäristössä edellyttävät meiltä taitoa joustavaan ongelmanratkaisuun, toiminnan kehittämiseen asiakastarpeiden mukaisesti sekä jatkuvaan parantamiseen. Lisäksi henkilöstöohjelmamme mukaisesti hyvinvoivalla henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä ja sen muutoksiin. Muun muassa näihin tarpeiseen pyrkivät omalta osaltaan vastaamaan omat lean-lähettiläämme.  

Mistä kaikki alkoi?

Lean-lähettiläidemme tarina alkoi vuonna 2018, jolloin kokosimme aiemmin oppineita lean-osaajia ja uusia innokkaita kouluttautumaan leanin sanansaattajiksi yksiköihimme. Koulutimme noin 7000 henkilön organisaatiostamme 200 ammattilaista eri toimialoilta. Epäonnistuimme kuitenkin sitouttamaan heidät jatkuvaan parantamiseen lean-ajattelun mukaisesti. Koronavuosina heidän lean-osaamisensa ylläpito oli haastavaa. 

Kokeilimme suuren henkilömäärän kouluttamista kerralla, mutta totesimme sen itse asiassa tuottavan enemmän hukkaa kuin tavoiteltua hyötyä. Leanista innostuneet ammattilaiset eivät saaneet sitä tukea, jota olisivat tarvinneet päästääkseen onnistuneesti alkuun lean-matkallaan. Leanin opein kehitimme tätäkin toimintamallia. Viime vuodesta alkaen aloimme kouluttaa vuosittain noin 20 uutta lean-lähettilästä, ja tarjoamme jatkokoulutusta aiemmin oppineille.

Mistä tunnistaa lean-lähettilään?

Lean-lähettiläät ovat innostavia ammattilaisia, jotka eivät pelkää epäonnistumista toimintaa kehittäessään. He kertovat mielellään saavutuksistaan ja inspiroivat muita, oli kyseessä sitten esimerkiksi Kanban-taulun käyttö tai hukan poisto prosessista. He ymmärtävät, että leanattavan asian ei tarvitse olla suuri, jotta sillä voi olla merkittäväkin vaikutus toiminnan sujuvuuteen tai asiakkaiden tarpeisiin vastaamiseen. He tunnistavat helpommin hyviä käytäntöjä ja ovat valmiit jakamaan niitä. 

Vuosina 2018–2019 koulutetuista 200 henkilöstä on edelleen jäljellä noin 20 aktiivista lean-lähettilästä, joiden avulla lean-kulttuuria on saatu juurrutettua vähitellen organisaatioomme. Lisäksi osalla tulosalueistamme on vahvoja lean-kehittämisen rakenteita ja lean-osaamista. Mielestäni henkilö voi olla lean-osaaja, vaikka hän ei olisi osallistunut yhteenkään lean-koulutukseen. Pidän lean-osaajana henkilöä, joka kyseenalaistaa totuttuja toimintatapoja, kokeilee ennakkoluulottomasti uutta ja hukan havaitessaan näkee mahdollisuuden kehittää toimintaa.  

Varsinaisten lean-lähettiläiden lisäksi meillä on siis varmasti satoja lean-osaajia, jotka yksilötasolla pysähtyvät säännöllisesti arvioimaan töidensä sujuvuutta ja mahdollisia muutostarpeita sekä uudistavat tapaansa tehdä työtä. Kun lean-osaaja innostaa tähän myös työyhteisönsä tiimi-/yksikkötasolla, voidaan jo puhua lean-lähettiläästä. Lean-lähettilään ei siis tarvitse heti ylittää edes yksikkörajoja, mutta parhaimmillaan lean-lähettiläs levittää lean-ajattelua laajemmin organisaatiossa ja kannustaa yhteiseen kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen. 

Mihin lean-lähettilään polku vie?

Käytimme lean-lähettiläistä alkuun nimeä prosessivastaava, ja nimityksen mukaisesti heidän osaamisensa painopisteenkin ajateltiin olevan prosessien kehittämisessä niiden mallintamisen ja hukan tunnistamisen kautta. Sitäkin lean-lähettilyys toki on, mutta olemme tunnistaneet hyvinvointialueen nykyisessä toiminnassa tarpeen lean-osaajille vielä vahvemmin valmentajina, jotka entistä rohkeammin ylittävät organisaation sisällä olevia rajoja ja kannustavat työyhteisöjä kehittämiseen. Tulevaisuudessa näenkin lean-lähettiläiden roolia vielä nykyistä enemmän tukemassa henkilöstö- ja asiakasosallisuuden toteutumista kehittämistyössä.

Henkilöstöohjelmamme toimeenpanossa on huomioitu lean-ajattelun toteutuminen toiminnan kehittämisessä ja jatkuvassa parantamisessa. Meidän jokaisen tehtävänä on toteuttaa henkilöstöohjelmaa, ja sitä kautta meidän jokaisen tehtävänä on uudistaa tapojamme tehdä työtämme. Meidän ei edes tarvitse erikseen puhua leanista, vaan arjessa tapahtuvasta toiminnan ja osaamisen kehittämisestä sekä yhdessä oppimisesta. Tänä vuonna yksi tavoitteistamme on kehittää ja kuvata lean-lähettilään urapolkua, jotta se jatkossa vielä selkeämmin mahdollistaisi omalta osaltaan henkilöstö- ja asiakaslähtöisen kehittämisen toteutumista organisaatiossamme. 


Blogin kirjoittaja Maiju Päivä toimii Päijät-Hämeen hyvinvointialueella kehittämispäällikkönä ja lean-lähettiläiden valmentajana.