Osaaminen

Yhdistyksemme jäsenet ovat kokeneita, lean-toimintaa käytännössä toteuttavia asiantuntijoita, jotka haluavat kehittää organisaatioidensa osaamista ja kansantalouden kilpailukykyä. 

Yhdistys tarjoaa kaupallista toimintaa harjoittaville jäsenilleen mahdollisuuden esitellä toimintaansa. Kun tarvitset lean-osaajia konsultointiin, valmennukseen tai konsultointiin, tutustu luetteloon yhdistyksemme jäsenistä ja lean-osaajista. Joku heistä voi soveltua tarpeisiisi.

Yhdistys ei vastaa jäsentensä toiminnan laadusta tai tuloksista.
Yhdistys ei anna suosituksia tai arviota jäsentensä toiminnasta
.
Yhdistyksen jäsenyyttä lukuunottamatta yhdistyksellä ei ole sidoksia toimijoihin.

Mikäli haluat olla mukana luettelossa, täytä lomake.

Lean-filosofialla on osansa monessa suomalaisessa menestystarinassa toimialasta riippumatta. Tutustu tarinoihin onnistumisesta.