Lean-viestintä LAOF -työryhmä

Lean-viestintätyöryhmä on viiden Leanista kiinnostuneen henkilön muodostama riippumaton kokoonpano, joka ideoi uusia keinoja vahvistaa Suomen Lean-yhdistyksen viestintää.  Pääosin toimeksiannot tulevat hallitukselta, mutta muutoin toimintapa on vapaa. Työryhmällä on laaja osaaminen Leanin eri osa-alueilta sekä paljon intoa ja ideoita.

Lean-viestintätyöryhmä

Kai Mäenpää on operatiivinen laatujohtaja Planmeca Oy:llä. Tätä ennen hän on  työskennellyt Planmecalla eri divisioonissa tuotantopäällikkönä 20 vuoden ajan. Työssään hän kehittää operatiivista laatua sekä  soveltaa uusia johtamisen käytäntöjä ja seuraa Lean-kulttuurin kehittymistä yhtiössä. Kai Mäenpää on sekä Lean-yhdistyksen hallituksen että viestintätyöryhmän jäsen

Pihla Allos työskentelee Ylessä strategiapäällikkönä. Hän vastaa suurista muutoshankkeista sekä Leanin ja ketterien menetelmien edistämisestä yhtiössä.

Kristina Juuso on Planmeca Oy:n röntgenlaitetuotannon esimies ja tuotannonsuunnittelija. Työssään hän on jalkauttanut erilaisia muutoksia tuotannon johtamis- ja työskentelytapoihin. Kristina on kokenut henkilöstön johtaja muutostilanteissa.

Sami Sarpola toimii Senior Manager tehtävissä Nokia Technologies Oy:n palveluksessa. Hän on Lean Six Sigma Blackbelt. Uransa aikana hän on soveltanut sekä Lean- että Agile-menetelmiä liiketoiminnan kehittämisessä. Hänen  erikoisosaamisalueisiinsa lukeutuvat liiketoimintaprosessien kehittäminen ja johtaminen, liiketoiminnan digitalisaatio sekä toimitusketjun hallinta ja suunnittelu. Sami on Lean-yhdistyksen viestintätyöryhmän jäsen ja aktiivisesti mukana myös Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistyksen toiminnassa.

Elina Jaakovlew-Markus toimii julkisen terveydenhuollon päällikkötehtävässä Espoon kaupungilla terveysasemapalveluiden kehittäjänä. Aiemmin hän on työskennellyt kansainvälisen lääketeollisuuden palveluksessa usean vuoden ajan liiketoiminta-,  myynti ja asiakkuusjohtajana. Asiakaskeskeisyys ja muutoksen johtaminen yrityksen liiketoiminnan hyvinä ja huonoina aikoina ovat olleet avainasemassa eri tehtävissä. Vapaaehtoistyöhön Muistiliitto ry:n hallituksessa kuuluu  työvaliokunnan jäsenyys sekä mentorointi.