Lean-tuotekehitys LPD –työryhmä

Lean-tuotekehitys LPD-työryhmän muodostaa porukka, jossa on vahva Leanin ja kokeilukulttuurin henki. Edistämme Lean Product Management tietoisuutta. Olemme riippumaton työryhmä, emmekä edusta mitään tiettyä metodia tai suuntausta vaan olemme ennakkoluulottomia ja uteliaita kokeilemaan uutta.

Lean-tuotekehitys LPD -työryhmä

Elli Kalliokoski, Global program manager ABB:llä, johtaa globaalisti ABB:n tuotekehityksen lean-hanketta. Johtaa Lean ja Agile-muutosta ja tukee yksiköiden johtoa ja LPD-vastaavia uusien toimintatapojen käyttöönotossa ja siihen liittyvässä kulttuurin muutoksessa.

Mirette Kangas, johtaa Leanin ja Agilen kehitystä Ylellä, toimii myös Enterprise Coachina, soveltaa uusia johtamisen käytäntöjä ja edistää ketterän kulttuurin kehittymistä läpi yhtiön.

Johanna Lentonen, Head of Product Area, Weather Instruments, Vaisala. Vastaa säänmittausinstrumenttien liiketoiminnasta globaalisti. Johtaa tuotekehitystä, tuotehallintoa ja myynnin tukea. Lean-asioista kokemusta ja hyötyä toimintaan vuodesta 2009.

Senni Laaksonen, Director, Product Development, Murata Electronics. Vetää Murata Finlandin tuotekehitystä jonne vähitellen ollaan otettu käyttöön lean-oppeja tuotannon hyvien kokemusten innoittamana.

Jukka Borgman,  Director, Technology development, Metso Flow Control. Johtaa ja kehittää globaalia tuotekehitysprosessia soveltaen Lean ja Agile-filosofioita ja menetelmiä.