LPD – miten aloittaa?

Lean-muutoksen aloittaminen tuotekehityksessä on periaatteessa melko helppoa, sillä esimerkiksi isoja investointeja uusiin työkaluihin ei vaadita ainakaan heti. Tärkeää sen sijaan on luoda yrityksessä yhteinen ymmärrys siitä, että lean-matkasta tulee pysyvä. Se ei ole pelkästään muutaman kuukauden mittainen nopea pyrähdys.

Yksinkertaistaen muutos kannattaa aloittaa esimerkiksi seuraavin askelin:

  • Kokoa yhteen tuotekehitysprosessin eri toiminnoissa mukana oleva henkilöstö. Luo yhteinen tahtotila siitä, mitä halutaan saada aikaan. On tärkeää huomata, kuinka paljon tuotekehityksellä voi vaikuttaa tuotteeseen liittyviin tuottoihin tai kustannuksiin sen elinkaaren aikana. Kustannustehokkuus itse R&D-toiminnossa ei välttämättä tuotakaan optimaalisia hyötyjä yritykselle ja asiakkaille!
  • Tutustu kirjallisuuteen ja käy vierailuilla yrityksissä, jotka ovat teitä pidemmällä.
  • Mieti, miten R&D-toiminto voisi tuottaa enemmän. Varmista sen jälkeen, että kaikki funktiot ovat mukana tuotteiden kehittämisessä alusta loppuun.

Aloita työ tuotekehityksen muuttamiseksi leanin mukaiseksi:

  • Määritä tuotekehityksen tuottama arvo. Kehitettyjen tuotteiden lisäksi tuotettu tieto ja osaaminen ovat yritykselle usein erittäin tärkeä arvo.
  • Tunnista arvoketjut ja tutki, miten R&D voi vaikuttaa siihen.
  • Luo ohjaus, jolla varmistat nopean, jatkuvan ja varman arvon tuottamisen. Pyri imuohjaukseen.
  • Tue muutosten pysyvyyttä ja uusia muutoksia jatkuvan parantamisen kulttuurilla.
  • Aloita uudelleen alusta.

Kokemuksemme kertovat, että muutokset kannattaa aina aloittaa nopeilla ja pienillä parannustoimenpiteillä, jotka tuovat nopeasti hyötyä ja saavat aikaan lisää kiinnostusta asiaa kohtaan.