Jäsenen Code of Conduct

Lean-yhdistyksen toiminnan lähtökohtana on jakaa jäsenten osaamista ja tietoja kollegalta kollegalle -periaatteella.
Tämä tarkoittaa, että jäsenet voivat luottamuksellisesti vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia Lean-periaatteista ja -kehittämisestä verkoston kesken. Luottamuksellinen jakaminen koskee kaikkia tapahtumia, työryhmissä työskentelyä ja muuta verkostoitumista yhdistyksen puitteissa. Verkostoitumisen tavoitteena on osaamisen ja ymmärryksen lisääntyminen Lean-kehittämisen eri osa-alueilla. Yhdistys tai sen tapahtumat eivät ole foorumi yksilöiden tai heidän edustamiensa organisaatioiden tuotteiden tai palveluiden myynnille.
Yhdistyksen hallitus seuraa tämän periaatteen toteutumista erityisen tarkasti, jotta yhdistyksen alkuperäinen olemassaolon idea säilyy.