Yhdistys

Toiminta

Suomen Lean-yhdistys ry on aatteellinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Haluamme lean-filosofian avulla luoda suomalaisille yrityksille ja julkisyhteisöille edellytyksiä nostaa kilpailukykyä kohti maailman huipputasoa.

Yhdistys on perustettu vuonna 2009 ja siihen kuuluu lähes 500 aktiivista lean-osaajaa eri toimialoilta kautta maan. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen vertaisyhteisön oman osaamisen kehittämiseen, aktiiviseen keskusteluun ja käytännön kokemusten pohdintaan muiden lean-filosofiaa työssään soveltavien kanssa. Yhdistyksemme työryhmissä jäsenet pääsevät vaikuttamaan tapoihin, joilla lean-filosofian käytännön vaikuttavuutta eri toimialoilla pystytään edistämään.

Yhdistys on aktiivisesti mukana kehittämässä suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvia lean-aloitteita sekä edistämässä niiden hyödyntämistä yritysten ja organisaatioiden jokapäiväisessä toiminnassa.

Yhdistys järjestää jäsenistölleen seminaareja ja koulutustilaisuuksia, työpajoja sekä benchmarking-vierailuja lean-periaatteita soveltaviin organisaatioihin kotimaassa ja ulkomailla.

Suomen Lean-yhdistyksen missio

Lean-yhdistyksen tavoitteena on edistää tietoisuutta lean-filosofiasta ja edistää sen periaatteiden leviämistä suomalaisiin yrityksiin ja julkishallinnon organisaatioihin. Yhdistys kehittää suomalaiseen kulttuuriin soveltuvia lähestymistapoja ja toimintamalleja.

Suomen Lean-yhdistyksen visio

Lean-filosofiaa soveltamalla autamme suomalaisia yrityksiä ja julkisyhteisöjä kehittämään kilpailukykyään maailman huipputasolle.


Suomen Lean-yhdistys ry

lean@leanyhdistys.fi
www.leanyhdistys.fi

Toiminnanjohtaja 
Juha Tammi
juha.tammi@leanyhdistys.fi
+358 50 404 70 97

Yhdistyksen kotipaikka on Tampere
Yhdistysrekisteritunnus 203460