Tavoitteena asiakaslähtöinen sairaalaorganisaatio

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Lean-yhdistyksen työpajapäivä avasi erinomaisesti näkymiä lean-ajattelun mahdollisuuksiin sairaalaympäristössä.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa työpajapäivää oli valmisteltu huolellisesti ja innostuneesti. Henkilökunnan omat työryhmät olivat pohtineet kehitystarpeita etukäteen ja valmistelleet aineistoa lean-asiantuntijoiden työskentelyä varten.

Lean-asiantuntijoiden johdolla osallistujat työskentelivät kuudessa ryhmässä. Lean-ajattelun mahdollisuuksia pohdittiin kuvantamisessa, leikkausprosesseissa, patologian prosesseissa, psykiatrian toimintojen organisoinnissa ja lastentautien prosesseissa.

Olin itse mukana ryhmässä, jossa pohdittiin psykiatrian toimintojen organisoinnin kehittämistä. Ryhmässämme työpäivän tärkeitä oivalluksia oli yksinkertaisen ja läpinäkyvän prosessirungon välttämättömyys kaiken asiakaslähtöisen sairaalaorganisaation toteuttamisessa.

Kaikkien kuuden ryhmän työskentelyn tulokset käytiin yhdessä läpi. Havaitsimme, että sairaalamme eri toimialueilla on käytössä hyviä asiakaslähtöisiä käytäntöjä. Useimpia niistä ei kuitenkaan ole hyödynnetty koko sairaalan laajuisesti. Paljon voidaan saavuttaa jatkamalla prosessiemme standardointia.

Sairaalatyössä toimintojen riittämätön standardointi voi johtaa potilaiden hoidon ja hoitoketjujen epätasaisuuteen, ei-toivottuun variaatioon. Tämä tarkoittaa hukkaa, tehottomuutta ja mahdollisesti haasteita hoitotulosten laadussa. Potilaalle se merkitsee esimerkiksi turhia odotusaikoja hoitopäivän aikana, hoitoketjun hidasta etenemistä työntekijöiden aikataulujen kohtaamattomuuden vuoksi ja pitkinä hoitojonoina.

Tavoitteena ei ole siis juosta kovempaa, vaan alkaa tehdä asiakkaan kannalta oikeita asioita.

Työpajapäivä kirkasti monia ajatuksia lean-ajattelusta. Lean-kehittäminen ei hae 5 % tuottavuusloikkaa, tavoitteet laadun, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden sekä vaikuttavuuden kasvun suhteen asetetaan huomattavasti korkeammalle. Lean-ratkaisuilla 50 % parannus tuottavuudessa on melko tavallinen saavutus, kun toimintaa kehitetään aletaan kehittää johdonmukaisesti asiakkaan tarpeista. Tavoitteena ei ole siis juosta kovempaa, vaan alkaa tehdä asiakkaan kannalta oikeita asioita. Suurempi vaikuttavuus, parempi asiakastyytyväisyys sekä korkea tuottavuus eivät ole toistensa vaihtoehtoja.

Lean-työskentely yhdessä Lean-yhdistyksen asiantuntijoiden kanssa oli hieno kokemus. Vanhojen tapojen ja käytänteiden kyseenalaistaminen yhdessä, keskusteluissa avautunut näkymä aitoon asiakaslähtöisyyteen sekä kaikkien osallistuminen jatkuvaan kehittämiseen antoivat erinomaista runkoa VSSHP:n kehittämisen tiekarttaan.
Lean-yhdistyksen jäsenet ansaitsevat työpajapäivästä suuren kiitoksen. VSSHP:n henkilökunta voi myös olla tyytyväinen panokseensa: saimme vierailta paljon kehuja innostuneesta asenteesta ja avoimuudesta. Haluamme pitää lean-osaajien verkoston mukana ja antaa heille myös takaisin kertomalla, miten lean-ajatusten soveltaminen etenee.

Timo VähämurtoKirjoittaja Timo Vähämurto toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kehittämisjohtajana. Hän on työskennellyt aiemmin liikkeenjohdon konsulttina, viimeiset 9 vuotta terveydenhuollon kehittäjänä sekä lääkärinä. Hän on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri ja lääkäri.