Jäsenhankintakampanja 13.2. – 31.7.2020

Suomen Lean-yhdistys on kasvanut kymmenessä vuodessa 500 Lean-ammattilaisen aktiiviseksi verkostoksi. Nyt yhdistys on ottamassa seuraavaa isoa askelta. Tavoitteena on saavuttaa entistä isompi osa Suomen lean-ammattilaisista. Vuoden 2020 tavoitteeksi on asetettu kunnianhimoinen 1000 jäsenen saavuttaminen.

Määrän ei ole tarkoitus korvata laatua. Laajempi verkosto kasvattaa yhdistyksen osaamispohjaa ja auttaa yhdistystä lean-filosofian levittämisessä yhä laajemmalle joukolle suomalaisia organisaatioita ja organisaatioiden sisällä yhä uusille yksiköille. Jäsenyyskriteerit ja hakumenettely pysyvät ennallaan, mutta hakulomaketta olemme yksinkertaistaneet jäsenemme, Jaana Abdin, syksyllä tekemän ehdotuksen pohjalta.

Tavoitteemme on noin 100 prosentin kasvu jäsenmäärässä. Tässä onnistuaksemme tarvitsemme myös nykyisen jäsenistön aktiivista apua. Pyydänkin sinua miettimään onko omassa lähipiirissäsi, oman organisaation kollegoissa tai kollegoissa muissa yrityksissä henkilöitä, jotka työskentelevät leanin parissa ja joille voisi olla hyötyä yhdistyksen jäsenyydestä.  Jos ja kun tällaisia henkilöitä tunnet, niin suosittele heille yhdistyksen jäsenyyttä.

Kannusteeksi luvassa seuraavat palkinnot:
Eniten uusia jäseniä suositellut pääsee Lean Management 2020 -seminaariin 8.10. veloituksetta.

Kaikkien uusia jäseniä suositelleiden kesken arvotaan veloitukseton osallistuminen Lean Management 2020 seminaariin 8.10.

Jäsenkampanja on voimassa 31.7.2020 asti ja palkinnot jaetaan elokuun alussa. Jos voittanut henkilö on siinä vaiheessa jo ilmoittautunut Lean Management 2020 -seminaariin, hänen osallistumisensa muutetaan veloituksettomaksi.

Miten suosittelu käytännössä toimii? Kun suosittelet jäsenyyttä, lähetä hänelle tämä jäsenyyslinkki ja pyydä mainitsemaan nimesi hakulomakkeen kohdassa: Mikä sai sinut hakemaan yhdistyksen jäsenyyttä?

Ohessa alla vielä tiivistetysti, mitä yhdistys tarjoaa jäsenilleen sekä hakukriteerit. Käytännössä päätoimisena konsulttina / kouluttajana Leanin saralla toimivia ei ole mukaan otettu.

YHDISTYS TARJOAA JÄSENILLEEN

  • 3-4 jäseniltaa vuodessa, joiden sisältönä on Lean-puheenvuoro ja verkostoituminen
  • Kesäpäivän, jonka sisältönä on yritysvierailu ja illanvietto yhdistyksen kehittämisen ja verkostoitumisen merkeissä
  • Alennuksia seminaareista, työpajoista ja koulutuksista
  • Suomen suurimman verkoston lean-ammattilaisia eri aloilta
  • Osallistumis- ja äänioikeus yhdistyksen toiminnassa

ARVOSTAMME JÄSENEKSI HAKEVIEN

  • Käytännön kokemusta lean-toiminnan kehittämisestä
  • Halua jakaa omaa osaamista ja osallistua aktiivisesti yhdistyksen toimintaan
  • Kokemusta lean-hankkeista usealta vuodelta/vähintään vuoden kokemus ja kouluttautuminen lean-filosofian periaatteisiin

LISÄTIETOJA
Juha Tammi
050 404 70 97
juha.tammi@leanyhdistys.fi