Lean avuksi Järvenpäässä, potilaan näkökulma keskeisemmäksi

Lean leviää myös terveydenhuoltoon, mistä hyvä esimerkki on Järvenpään terveyskeskussairaala. Kaupungin sote-palveluissa on jo usean vuoden ajan kehitetty asiakaslähtöistä toimintakulttuuria, mitä on tuettu leanin avulla.

Terveyskeskussairaalan tavoite onkin ytimekkäästi ”oikea potilas oikeaan aikaan oikeassa paikassa oikean ajan”.
Ylilääkäri Tuula Salokangas kertoo, että lean tuli mukaan terveyskeskussairaalan kehittämiseen HUSin järjestämän lean-koulutuksen myötä. Hän huomauttaa, että potilaan oikea hoitopaikka on keskeisempää kuin äkkiseltään tulisi ajatelleeksi.

– Ajatellaan, että ainakin sairaalassa ollaan turvassa. Tosiasiassa liian korkean tason hoitopaikassa on omat riskinsä. Sairaalassa on infektioriski, ja kun paikka ei ole tuttu, on myös riski kaatuilla.

Uusia tuloksia kelpaa esitellä. Potilaan keskimääräinen hoitoaika on kahdessa vuodessa lyhentynyt 17 vuorokaudesta 11:een. Akuuttiosastolla potilaspaikkojen keskimääräinen käyttöaste on nykyisin 87 %, mikä tarkoittaa, että potilaat pääsevät tilanteen vaatiessa saman tien akuuttiosastolle. Siirtoviivepäivät (potilas odottaa hoitopaikkaan pääsyä) ovat vähentyneet 57 prosenttia.

Kotisairaankäyntien määrä on kasvanut, vaikka henkilöstön määrä on pysynyt samana. Poissaolojen määrä on laskenut merkittävästi.

Lean2018_Jarvenpaa_Salokangas500”Henkilöstö on hyötynyt kehityksestä. Poissaolot ovat vähentyneet 65 prosenttia ja ylityökustannukset 85 prosenttia kahden vuoden aikana.”

Järvenpään terveyskeskussairaalan Tuula Salokangas

 

 

 

 

Salokangas kertoo, että johtamiskulttuurin muutos on ollut iso. Työnjako on uudenlainen, työpareja vaihdetaan, naapuritiimejä autetaan. Viikkopalaverit pidetään säännöllisesti ja aina poikkeustilanteissa pidetään tiedotustilaisuus.

Hän kertoo, että iso oppi on ollut asettua asiakkaan asemaan. Toinen tärkeä asia on moniammatillisen osaamisen käyttö: kaikkien työ on yhtä arvokasta. Nykyään yhteisössä ymmärretään myös päivittäisjohtamisen välttämättömyys sekä toiminnan mittarit.