TYKS

Leanausta, oivalluksia ja kehittämisen iloa

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Suomen Lean-yhdistyksen Lean-työpajapäivä järjestettiin 9.3.2017. Kiinnostus lean-työpajapäivään oli niin suuri, että kaikki halukkaat eivät valitettavasti mahtuneet tällä kertaa mukaan.

Sairaanhoitopiirissä Lean-työpajapäivää alettiin valmistella jo viime vuoden puolella. Kuusi erillistä työryhmää valmisteli lean-työpajan aiheita sairaanhoitopiirin eri toimialueilla. Kukin työryhmä keskittyi rajaamaan oman toimialueensa teemoja ja tavoitteita  työpajaa varten sekä hankkimaan dataa leanauksen pohjaksi.

Saimme vieraaksemme 27 Lean-yhdistyksen asiantuntevaa jäsentä eri puolilta Suomea. Sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä avasi tilaisuuden. Työpajoissa lean-asiantuntijavieraamme  yhdessä TYKS:n omien työryhmien kanssa keskittyivät lean-toimenpiteiden soveltamiseen toimialueilla valmistellun aineiston pohjalta. Kukin työpaja muokkasi tulokset kehittämistoimenpide-ehdotuksiksi.

Työpajapäivän aikana syntyi kaksi päivittäisjohtamisen mallia kuvantamiseen ja medisiiniselle toimialueelle. Lasten ja nuorten klinikalla sekä Totekissa (leikkaustoiminta, tehohoito, kivunhoito ja hengitystuki) sujuvoitettiin prosesseja. Patologialla syvennyttiin näytteiden jakoprosessin virtaustehokkuuteen. Psykiatrian työryhmä tarkasteli lean-ajattelun soveltamista  fuusiotilanteessa.

Päivä oli innostava ja työntäyteinen. Olemme sairaanhoitopiirissä mielissämme siitä tekemisen meiningistä, jota päivä oli täynnä ja oli kunnia saada vieraaksi osaavia ja positiivisella energialla varustettuja yhdistyksen jäseniä. Kiitos!

–  Riikka Maijala