meikkuaulalean965

Leanin avulla sote-säästöihin

Hallitus tavoittelee sote-uudistuksella kolmen miljardin säästöjä. Hallintomuutoksilla tähän ei päästä. Prosessien kehittäminen on välttämätöntä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén ja ja Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso pohtivat keinoja tavoitteen saavuttamiseen Kauppalehden haastattelussa 11.2.

Tärkeimpänä sote-uudistuksena he näkevät sen, mitä organisaatiot tekevät nyt itse oman toimintansa tehostamiseksi, pelkkä hallintorakenteiden muutosten odotteleminen on hukkaan heitettyä aikaa,

Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metso uskoo säästöjä syntyvän esimerkiksi lean-ajattelun käyttöönotolla. Espoon sosiaali- ja terveyspalveluissa leania sovelletaan nykyisin johtoryhmätasolla sekä useissa yksiköissä.

Lean-prosessien soveltamisesta on Espoossa saatu hyviä tuloksia. Toimeentulotuen käsittelyaikoja on saatu selvästi lyhennettyä. Lonkkamurtumapotilaiden hoidossa käytettävän lean-prosessia soveltavan lonkkaliukumäki-toimintamallin ansiosta potilaat ovat kotiutuneet entistä toimintakykyisempinä ja tyytyväisempinä. Myös Espoon keskuksen alueen terveyskeskuksessa on pystytty lean-työskentelyn avulla roimasti lyhentämään lääkärillepääsyaikaa.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindénin mukaan lean on ollut HUS:lle hyödyllinen. Lean-ajattelu on jatkossa tarkoitus levittää kaikkiin HUS:n yksiköihin.

HUS:ssa lean otettiin käyttöön kolmisen vuotta sitten kuvantamisessa. Nyt se on käytössä muun muassa Jorvin päivystyksessä, Lastenklinikalla, Naistenklinikalla ja Syöpätautien klinikalla. Moneen yksikköön on koulutettu lean-osaajia.

Lindén kertoo, että leanilla voidaan pureutua vaikkapa toimimattomiin tietojärjestelmiin. Hyviä tuloksia on saatu myös esimerkiksi sairaalapotilaiden kotiinlähtöpäivän tehostamisessa. Sairaanhoitajien työtä on vapautunut ja potilaat pääsevät nopeammin poliklinikalta vuodeosastolle. Virtaus on tehostunut. Lean parantaa myös nopeaa ongelmanratkaisua päivittäisellä ”just-do-it” periaatteella.

Aki Lindén uskoo, että sosiaali- ja terveysala tehostuu leanilla tai muilla hyvillä johtamisjärjestelmillä väkisinkin, kun kilpailu lisääntyy: sen pitää voittaa, jolla on paras tuote edullisimpaan hintaan.

Espoon kaupungin perusturvajohtaja Juha Metson mukaan sosiaali- ja terveyspuolella on toistaiseksi melko huonosti osattu miettiä kehittämistä, mutta nyt on paljon prosesseja käynnissä.

Lue koko artikkeli.