Yhteisöjäsenyys

Yhteisöjäsenyys on ollut mahdollista vuoden 2019 alusta. Jotkut yritykset/ organisaatiot maksavat henkilöstön ammattiin liittyviä yhdistysjäsenyyksiä vain yhteisöjäsenyyden kautta, joten sitä kautta tämä on ollut toivottu uudistus.

Yhteisöjäsenyyden vuosihinnoittelu riippuu siitä, montako nimettyä henkilöä yhteisöstä on jäsenenä:

  • nimettyjä henkilöitä 1-5: 500€ + alv / vuosi
  • nimettyjä henkilöitä 6-10: 1000€ + alv / vuosi
  • nimettyjä henkilöitä yli 10: 1000€ + 50€/lisählö + alv / vuosi

Mikäli työnantajasi on konserni, yhdistys pääsääntöisesti katsoo konsernin tytäryhtiön/-yhteisön erilliseksi, itsenäiseksi yhteisöksi, koska eri tytäryhtiöillä on erilaisia laskutustietoja ja -ohjeita. Eli samasta konsernista voi olla useita yhteisöjä edustettuna samanaikaisesti.

Riippumatta jäsenyystyypistä jäsenyyden hakuprosessi pysyy samana eli myös yhteisöjäsenen nimettyjen edustajien täytyy täyttää kulloinkin voimassa olevat jäsenkriteerit ja hakea yhdistyksen jäsenyyttä normaalisti. Hakemuksen tultua hyväksytyksi jäsenyys muutetaan yhteisöjäsenyydeksi jäsenen niin halutessa ja erikseen pyytäessä.

Näin sekä henkilöjäsenet että yhteisöjen nimetyt edustajat ovat kaikki tasa-arvoisia, äänivaltaisia osallistujia yhdistyksen tapahtumissa. Kaikilla henkilöjäsenillä ja yhteisöjen nimetyillä edustajilla on samat oikeudet jäsenalennuksiin, jotka ovat jatkossakin vain henkilökohtaisia, kuten on ollut aiemminkin.

Otathan yhteyttäJuha Tammeen juha.tammi@leanyhdistys.fi

Hae jäseneksi