KaVo Kerr: Puolita huono, tuplaa hyvä

Vuoden Lean-teko -voittaja, hammashoitolaitteiden toimittaja KaVo Kerr Tuusulasta on uudistanut toimintaansa erittäin orientoituneesti. Henkilöstö on saatu hienosti mukaan ja toiminta taloudellisesti hyvin kannattavaksi.

KaVo Kerrin yksi hieno saavutus on jo siinä, että yhtiö on onnistunut säilyttämään teollisen laitoksensa Suomessa. Uhkana oli, että tuotantolinja olisi siirretty Kiinaan. Tuotannon nopean kehittämisen ansiosta siirto saatiin estettyä.

KaVo Kerr kuuluu Kansainväliseen Danaher-konserniin, ja tuusulalaisten tuotannosta 99 prosenttia menee vientiin.

Lean2018_KaVoKerr_Taskinen500

Työnjohdon ja keskijohdon vastuu ei yksin riitä. Muutokset leanin avulla onnistuvat, kun johto osallistuu kehittämiseen ja vie uudistusta järjestelmällisesti eteenpäin.

Jari Taskinen, KaVo Kerr

 

 

Tuotekehitysjohtaja Jari Taskinen kertoo, että menestyminen perustuu jatkuvaan parantamiseen. Ennen muutoksia, vielä vuonna 2008, tehdas oli tupaten täysi tavaraa ja ihmisiä. Liikkuminen oli vaikeaa.

– Joustovaraa ja tilaa operoida toi meille valmiiden laitteiden varasto, vaikka varastot eivät kuulukaan leanin periaatteisiin.

Leanin periaatteet ovat kuitenkin kaiken kaikkiaan hienojen tulosten taustalla. Leanin työkalujen avulla on terävöitetty johtamista, tuotekehittämistä ja operatiivista toimintaa. Muutokset näkyvät päivittäisessä arjessa.

– Silmiä avaavaa on ollut esimerkiksi nähdä, miten jäätävä määrä hukkaa meillä aiemmin oli eri funktioiden välillä.

Kun hukka on pienentynyt, tuusulalaiset ovat päässeet investoimaan ja lisäämään tuotekehityksen henkilömäärää.

Ja niistä tuloksista: Liikevaihto on vajaassa kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut ja tuotteiden laatu on parantunut. Porukassa on hieno yhdessä tekemisen henki. Taskinen korostaa, että lean onnistuu, kun johto saadaan mukaan kehittämiseen. Tärkeitä ovat myös mittarit, jotta kehitys on mahdollista suunnata haluttuun suuntaan.

Hienot tulokset kiinnostavat myös yhtiön alihankkijoita. Taskinen huomauttaa, että KaVo Kerr on ollut tukemassa niitä lean-matkalle.

– Kun hukka pienenee, alihankkijan ei tarvitse tinkiä katteesta.

Yhtiön motto on puolittaa huono ja tuplata hyvä, mikä sopii hyvin myös sen toimitusketjuun kuuluvien yritysten kanssa.