kimbarnas2

Lean-ajattelu tuottaa tuloksia terveydenhuollossa

Suomen Lean-yhdistys järjesti 4.2.2016 Helsingissä seminaarin, jossa käsiteltiin lean-johtamiseen liittyviä kysymyksiä terveydenhuollossa ja palvelualoilla. Paikalla on lähes 250 aiheesta kiinnostunutta kuulijaa, joista pääosa oli terveydenhuollon ammattilaisia.

Seminaarin pääpuhujana oli Kim Barnas, jolla on pitkä kokemus terveydenhuoltoalan johtotehtävistä ja leanin menestyksellisestä soveltamisesta. Hän johtaa ThedaCare Center for HealthCare Value -keskusta Wisconsinissa Yhdysvalloissa ja kiertää nykyisin ympäri maailmaa puhumassa lean-ajattelun soveltamisesta.

Barnas on vieraillut yli 160 terveydenhuollon organisaatiossa eri puolilla maailmaa. Hänen mukaansa monessa yksikössä päivittäinen toiminta perustuu yhä liikaa sen varaan, että yksittäiset sankarit – hoitajat ja lääkärit – ratkovat ongelmia niiden ilmaantuessa. Työprosessit ovat kaaoksessa, työtehtäviä ei ole standardoitu ja johtajilla ei ole kosketusta etulinjan käytännön työhön. Tällainen toiminta on kustannustehotonta ja hoitotuloksissakin on parantamisen varaa.

Barnas käsitteli esityksessään konkreettisesti niitä kokemuksia ja oppeja, joita hän ja hänen vetämänsä tiimit ThedaCaressa ovat lean-matkallaan kohdanneet ja kehitelleet. ThedaCare oli yksi ensimmäisistä terveydenhuoltoalan lean-soveltajista Yhdysvalloissa. Toimintaa lähdettiin kehittämään lean-periaatteiden mukaisesti vuonna 2003. Organisaatiolle määritetään vuosittain ns. True North -tavoitteet viidelle toiminnan osa-alueelle (turvallisuus, laatu, ihmiset, asiakaspalvelu ja taloudenpito). Kaikkea toimintaa mitataan jatkuvasti näiden tavoitteiden suhteen ja kehittämistyön tulokset ovat esittelemisen arvoisia: Yhdysvalloissa tehdyissä vertailuissa ThedaCaren hoitoyksiköissä kustannukset ovat alimpien joukossa ja hoidon laatu edustaa ehdotonta huippua.

Barnas korosti esityksessään useaan otteeseen, että lean-ajattelun soveltaminen on kokonaisvaltainen muutosprosessi, joka vaatii paljon johtajilta ja johtajuudelta. ThedaCaressa huipputuloksiin pääseminen on edellyttänyt lean-menetelmien ja -välineiden päivittäisen hyödyntämisen ja toiminnan jatkuvan mittaamisen lisäksi mm. johtamisjärjestelmän uudistamista. ThedaCaressa kehitettyä johtamisjärjestelmää ja muitakin seminaarissa käsiteltyjä kysymyksiä Barnes on käsittelyt kattavasti ”Beyond Heroes: A Lean Management System for Healthcare”-kirjassaan, joka jaettiin kaikille seminaarin osallistujille.