Planmega1

Lean-työpajassa Planmecalla haettiin vauhtia lean-transformaatioon

Planmecan tavoitetta edistettiin Suomen Lean-yhdistyksen järjestämässä lean-työpajassa 4.6.2018 Herttoniemessä.

Työpajassa keskitytttiin viiteen aiheeseen:

  • Säteilylähteiden palautusprosessin kehittämiseen
  • Ostotoiminnan kehittämiseen. Toimittaja-auditoinnit, niiden seuranta, mittaaminen ja avoimuus.
  • Tuotekehityksen War Roomin kehittämiseen
  • Mammografialaitteen pakkaamon ja pakkauksen kehittämisen
  • Snadisti tykimmin viestinnän kehittämiseen

– Lean-yhdistyksen kautta saimme Planmecalle 25 asiantuntijaa coachaamaan meitä. Tulokset olivat erittäin positiivisia, toteaa Planmecan laatujohtaja Kai Mäenpää.

Uusia toimintamalleja

– Valmistauduimme työpajapäivään kartoittamalla nykytilanteen osallistavia työtapoja käyttäen. Jo tässä vaiheessa havaitsimme, kuinka paljon parempi kokonaiskäsitys ongelmakentästä syntyi yhdessä työskentelemällä. Totesimme yhdessä, että asia kannatti ehdottomasti nostaa workshopin aiheeksi, kertoo röntgenlaitetuotannon esimies Kauko Tiainen.

– Työpajapäivän osallistujien työskentely ongelman ratkaisemisessa lean-periaatteita soveltamalla oli hienoa seurattavaa. Parannusideat nykyisiin toimintamalleihin ja prosesseihin synnyttivät uusia jatkokehityshankkeita sekä toimintamalleja tuotannon lisäksi myös tuotekehitykseen ja viestintään. Työpajan tuloksia voi pitää todella hyvinä, kertoo Tiainen.

– Ryhmien ja ryhmänvetäjien innostus sekä työn tuloksellisuus oli vaikuttavaa. Toivottavasti tätä samaa henkeä saadaan mukaan omaan arkeen ja opitaan ottamaan aikaa asioiden kehittämiselle, toivoo Kauko Tianen.

Planmega3

Lean on tärkeä osa Planmecan kansainvälisesti korkeatasoiseksi tunnustetun hammashoitoteknologian tuotannossa.  Joulukuussa 2017  käynnistetyn Snadisti tykimmin -hankkeen tavoitteena on vauhdittaa lean-periaatteiden soveltamista kaikissa Planmecan  operaatioissa.

 

 

Aktiivista ja ennakkoluulotonta ideointia

Röntgendivisiooan tuotekehityspäällikkö Päivi Ruohosen mukaan päivä oli todella innostava.

– Vierailijat olivat aktiivisia ja ennakkoluulottomia kehittäjiä. Saimme paljon uusia ideoita päivittäisjohtamisen toteuttamiseen vientihuolinnassa. Ryhmä sai tehtyä valkotaulun ensimmäisen version 0.1. Olemme jakaneet sen kehittämistä ja uusi versio on pian valmiina kokeiltavaksi. Osaamismatriisi on myös kehitteillä.

Viestinnan kehittämisen työryhmässä työskentely aloitettiin perehtymällä nykytilanteeseen analysoimalla Snadisti tykimmin -viestinnästä tehdyn henkilöstökyselyn tuloksien.

– Kävimme myös gembailemassa eli tekemässä havaintoja paikan päällä. Lopputuloksena ryhmä laati suunnitelman, jota hyödyntämällä saamme lisää vauhtia lean-transformaatioon, kertoo Kai Mäenpää.